Ellen har ordet!

Hej gänget!

När ni läser det här har ni förhoppningsvis redan träffat mig – Ellen, lärarstudenten som ska vara hos er två veckor framåt. Och då är det ju lika bra att jag använder mig av den här finfina bloggen precis som Lotta!
Jag är 24 år och flyttade till Halmstad för fem år sedan för att plugga till lärare. Jag gillar djur och natur, matlagning och att träna. Just nu tränar jag för att springa maraton. Under de här två veckorna får ni gärna diskutera både träning, hundvalpar och era bästa recept med mig. Gärna också era frågor om hållbar utveckling, som ju är det vi ska syssla med under veckorna!

Skolan

Alla:
Vi diskuterar tillsammans kring vilka begrepp som vi kan kalla centrala för ”hållbar utveckling.” Som en hjälp på vägen så vet jag att Lotta har visat er en flipp om hållbar utveckling, den hittar ni här.

Basgrupp:

I er basgrupp skapar ni tillsammans en stödmall, en stödmall som kommer fungera som stöd vid er enskilda bedömningsuppgift. Ni använder olika källor för att ta reda på mer information och utifrån denna fakta diskuterar ni de olika perspektiven på hållbar utveckling (social, ekonomisk, ekologisk). Tänk på att använda er informationshanteringsförmåga och källkritik när ni söker information! Ett tips kan vara att skapa struktur genom att dela upp ett papper i tre ”spalter” och fylla på varje spalt allteftersom er diskussion fortskrider.

Enskild uppgift (bedömningsuppgift):
Utifrån vår klassdiskussion om hållbar utveckling och utifrån de centrala begrepp som vi har diskuterat fram, samt utifrån det arbete ni gjort i era basgrupper, kommer du att få resonera kring olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och hur du ser på de här frågorna. Varför tycker du att hållbarhetsfrågor är viktiga?

Jag vill att du visar detta genom att skriva en debattartikel. Vad är då en debattartikel? Detta kommer jag att gå igenom i helklass, men för dig som missar det tillfället så finns en toppenbra guide till hur man skriver här: http://läxhjälp.nu/uploads/guider/skriva-debattartikel.pdf .

En flippad genomgång om vad du ska tänka på när du skriver en debattartikel hittar du här:

Om du, efter min genomgång och efter att ha läst guiden/sett flippen om hur man skriver en debattartikel, fortfarande känner dig osäker på hur du gör – fråga!

Par:
När du känner dig färdig med din artikel, kommer ni att få bedöma en klasskamrats artikel utifrån en matris. När kamratbedömningen är gjord kommer du att få tillfälle att korrigera i din artikel så att den blir något alldeles extra innan du lämnar in slutresultatet till mig.

Checklista för debattartikel: 

 • Tes – är din tes tydlig och i början av din text?
 • Argument – har du med dina bästa argument
 • Motargument – lyfter du in åsikter som är dina åsikters motsatser?
 • Övertygar du läsaren om att motargumenten är fel?
 • Avslutning – sammanfattar du det viktigaste? Har du avslutat med ett övertygande svar på din tes?
 • Hänvisar du till källor?

Du visar och jag kommer att bedöma din:

Analysförmåga: Du visar att du kan ge förslag på lösningar där konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

Kommunikativa förmågan: Du visar att du underbygger ditt resonemang genom att använda fakta, men visar även att du utvecklar ditt resonemang genom egna reflektioner och tankar.

chalkboard-copy

Annonser

2020 energy – för en hållbar framtid!

Skolan

Par 

Tillsammans med en klasskompis (jag delar upp er i par) kommer du att få spela spelet 2020 energy. Det är ett spel med fokus på hållbar utveckling. Spelet består av tre ”nivåer”:

 1. Individuellt
 2. Regionalt
 3. Globalt

Varje nivå består av tre olika ”uppdrag”. Uppdragen utgår från:

 • Energibesparing
 • Effektiv energiförbrukning
 • Förnybar energi

Ni väljer tillsammans ett uppdrag per nivå och arbetar med (Finns det tid över i slutet, får ni givetvis även spela vidare alla uppdrag, men endast ett uppdrag per nivå ska redovisas i rapporten)

I spelet (längst upp till vänster på sidan) finns en ordbok. Så fort ni stöter på ett begrepp som ni inte förstår så använd ordboken! Här får ni förklaringar till många svåra begrepp.

ordbok

Ordbok finns – se till att använda den 🙂

Uppgift

Till er hjälp kommer ni få ett ”spelschema”. Här kommer ni få fylla i:

 • ”Uppdraget” – beskriv det uppdrag ni väljer att spela på varje nivå.
 • Vad får ni för information att väga in i ert beslut utifrån aspekterna miljö, ekonomi och socialt? Klicka på personerna längst ner till höger i bild.
 • Vilka olika alternativ får ni att välja mellan när ni ska ta beslut?
 • Beskriv vilka olika konsekvenser de olika alternativen skulle kunna få utifrån de tre aspekterna miljö, ekonomi och socialt. Här har ni möjlighet att utveckla era egna tankar! Använd gärna analysmodellen när ni resonerar. Tänk på att väga in konsekvenser utifrån alla tre aspekter (miljö, ekonomi, socialt). Se till att underbygga era analyser med fakta, samtidigt som ni använder era egna tankar och reflektioner för att utveckla ert resonemang ytterligare! Utgå från frågeställningarna:
 1. Vilka långsiktiga/kortsiktiga konsekvenser kan varje alternativ ge?
 2. Vilka positiva/negativa konsekvenser kan varje alternativ ge ?
 3. Vad är viktigt för er när ni väljer? Vilka egna aspekter väger ni in i ert beslut? ”Gammal vana”? ”Mest bekvämt”? ”Enklast”? ”Snyggast”? Var så ärliga som ni bara kan 😉
 • Slutligen – beskriv det alternativ som ni väljer och beskriv vilket resultat ni får. Är ni nöjda med ert val? Är ert val hållbart och i så fall utifrån vilken/vilka aspekter? Så här i efterhand, hade ni kunnat välja annorlunda och på så sätt kunna bidra till en än mer hållbar utveckling, vad tror ni?

Varje grupp lämnar in sitt ”spelschema” till mig. jag kommer att bedöma den del som är markerad med rött ovan!

Ni kommer få visa och jag kommer bedöma er:

Analysförmåga: Ni visar att ni kan se konsekvenser av det samhälle vi lever i. Ni visar att ni kan se konsekvenser ur olika perspektiv (miljö, ekonomi, socialt)

Analysförmåga: Ni visar att ni kan resonera kring olika förslag som kan bidra till en mer hållbar utveckling. Ni visar att ni kan se positiva samt negativa konsekvenser av era förslag ur olika perspektiv (miljö, ekonomi, socialt)

Kommunikativa förmågan: Ni visar att ni underbygger ert resonemang med fakta, använder egna reflektioner och tankar för att utveckla ert resonemang ytterligare.

 Och du – glöm inte att ha kul medans ni spelar! Game on! 

 images

Glödlampskonspirationen

Skolan

Alla:

Vi kommer tillsammans se på Dokument utifrån: Glödlampskonspiration. Missar du tillfället eller vill se om (hela eller delar av) filmen i efterhand, så finns den även här:

Basgrupp:

Tillsammans i basgruppen ska ni arbeta med filmen utifrån nedanstående frågeställningar. Som vanligt så gäller att alla i basgruppen antecknar, de anteckningar ni gör får ni givetvis ha med er till den riktade skrivningen!

Efter att ni sett dokumentären ”Glödlampskonspirationen” diskutera och svara på följande frågor:

 1. Vad innebär ”planerat åldrande”?
 2. Vad innebär ett konsumtionssamhälle?
 3. Vad innebär ett tillväxtsamhälle?
 4. Vilka orsaker ligger bakom det planerade åldrandet (varför byggs ett åldrande in i produkten)?
 5. Vilka ekonomiska, ekologiska och sociala konsekvenser kan det planerade åldrandet ge (i olika delar av världen)?
 6. Vilka konsekvenser kan det planerade åldrandet få för individen, för företag och för hela samhällen (i olika delar av världen)?
 7. Vad finns det för alternativ till ett tillväxtsamhälle?

analsymodelllotta

Här tränar ni er analysförmåga, begreppsförmåga, kommunikativa förmåga och informationshanteringsförmågan

Enskild uppgift (bedömningsuppgift)

Det var bättre förr?

Utifrån rubriken ”Det var bättre förr?” kommer du att få resonera kring hållbarhet, hållbar utveckling och vilka konsekvenser vårt konsumtionssamhälle har idag och vilka konsekvenser vårt konsumtionssamhälle kommer få i framtiden. Det material du kan använda dig av är det material du tagit del av på lektioner t.ex. flipp, film, texthäfte om hållbar utveckling samt de diskussioner ni fört i basgruppen.

Vilka produkter tillverkas idag och vad för vår konsumtion av varor med sig? Var det bättre förr, eller är det bättre idag? Och framförallt – kommer vår utveckling vara hållbar om den fortsätter i samma takt i framtiden? Hur tänker du?

Frågeställningar som kan vara till hjälp

 • Vilka produkter upplever du har kortast livslängd?
 • Tror du att dessa produkter har ett planerat åldrande? Varför/varför inte?
 • Om ja, vilka orsaker tror du ligger bakom ett planerat åldrande?
 • Vem tjänar respektive förlorar på att bygga in ett åldrande i dessa produkter?
 • Vilka konsekvenser får det planerade åldrandet, tänk på att se det ur olika perspektiv?
 • Om du inte håller med om att produkter skulle ha ett planerat åldrande, lyft fram argument som stödjer dina åsikter.
 • Går det att förändra vårt konsumtionssamhälle? Hur då? Och i så fall, vilka konsekvenser skulle detta kunna få, och för vem?
 • Är tanken på en ”glödlampskonspiration” trovärdig eller ej?

Tänk på att:

 • Resonera utifrån det material du tagit del av på lektionerna (film, arbete i basgrupp, texthäfte ”hållbar utveckling”)
 • Motivera varför du anser/inte anser att produkter har ett planerat åldrande. Underbygg ditt resonemang med hjälp av den information du tagit del av.
 • Se det ur olika perspektiv. Ekologiskt/ekonomiskt/socialt, individ/grupper/samhälle (använd analysmodellen)
 • Använd källkritiska begrepp när du resonerar kring källors trovärdighet.

Du visar och jag kommer bedöma din:

Analysförmåga: Du visar att du kan se orsaker och konsekvenser av ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarhetsfrågor.

Analysförmåga: Du visar att du kan ge förslag på lösningar där konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

Kommunikativa förmågan: Du visar att du underbygger ditt resonemang genom att använda fakta, men visar även att du utvecklar ditt resonemang genom egna reflektioner och tankar.

Informationshanteringsförmåga: Du visar att du kan resonera kring källors trovärdighet och relevans och använder dig då av källkritiska begrepp

imagesVärldens äldsta, ännu brinnande glödlampa, hittar du på brandstationen Livermore, Kalifornien. I 114 år har den brunnit, du kan se den live via ”Bulbcam” på deras hemsida 🙂 Adressen hittar du här: http://www.centennialbulb.org/

 

Earth hour – på allmän begäran!

9 A – På allmän begäran kommer här fredagens lektionsplanering – helt byggd utifrån Earth hour som inträffar nu på lördag! Var med och släck lampan, för att göra människor medvetna om vikten av en klimatsmart framtid!

Skolan

Alla:

Vi tittar på reklamfilmen ”Earth hour 2015” tillsammans och diskuterar vad vi vet om Earth Hour.

Basgrupp:

 • Gå in på WWF:s hemsida och läs om Earth Hour. Sidan hittar ni här.
 • Varje basgrupp utgår från en av de fyra ”klimatvärstingarna” och skriver tillsammans i basgruppen en sammanfattande text om det område man utgått från (bilen, biffen, bostaden eller börsen).
 • Varför är ert område viktigt ur miljösynpunkt?
 • Vad görs idag för att minska ert områdes klimatpåverkan?
 • Vad anser ni bör göras för att minska ert områdes klimatpåverkan?

Varje basgrupp redovisar sina svar i helklass

Här övar du på informationshanteringsförmågan samt den kommunikativa förmågan 

 

 

När lampan släcks – ett arbetsområde om hållbar utveckling

Vad innebär hållbar utveckling? Vad tänker du på när du hör begreppen hållbar och utveckling? Hållbar är ju nånting som ska hålla, som ska fungera nu, likaväl som det ska fungera om 200 år. En utveckling är något som förändras, ändras. Det kan förändras till det bättre, men även till det sämre.

Många som tänker på hållbar utveckling kanske tänker på miljöförstöring och utsläpp, men vad man måste komma ihåg är att allt hör ihop – vi kan inte enbart prata om en del av hållbar utveckling, vi måste se det ur flera olika perspektiv, ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling är de perspektiv som vi kommer ta upp i detta arbetsområde.  

En kort förklaring av begreppet Hållbar utveckling får du här:

Arbetsområdet vi ska läsa sträcker sig ända fram till sommarlovet, det är alltså sista kursen ni läser med mig på högstadiet. Så vad kan passa bättre än att avsluta med att blicka in i framtiden, en framtid som ni, era barn, barnbarn och barnbarnsbarn kommer vara med och skapa!

Planeringen till arbetsområdet hittar ni här!

diagram

Vem ska jag tro på?

I detta arbetsområde har du fått ta del av flera olika sekter och livsåskådningar, deras syn på Gud, meningen med livet och hur vi ska leva för att följa det budskap som sekten/gruppen predikar.

Alla människor som väljer att leva utifrån sin tro, sin övertygelse, påverkas i sitt liv på ett eller annat sätt av sin tro. Det gäller oavsett om du tillhör någon av de fem stora världsreligionerna, eller någon av alla de andra olika sekter, samfund och grupper som finns runt om i världen (varav några vi har lärt oss mer om i detta arbetsområde)

Bedömningsuppgift

Vem ska jag tro på? 

I denna riktade skrivning kommer du få resonera kring hur religioner och olika livsåskådningar kan påverka och forma en människas liv och identitet, både positivt och negativt.

Följande punkter kan vara till hjälp:

 • Världsavvisande eller världsanpassad livsåskådning, har det någon betydelse för medlemmarna?
 • Ge exempel på positiva aspekter som personer som tillhör en sekt/livsåskådning lyfter fram
 • Vilka negativa aspekter av olika sekter/livsåskådningar vill du lyfta fram?
 • Om man vill få reda på objektiv information om en sekt/livsåskådning, var och hur ska man söka information?

Några hjälpmeningar för att komma igång:

 • En likhet mellan en livsåskådning och någon av världsreligionerna är…
 • En skillnad mellan en livsåskådning och någon av världsreligionerna är…
 • En världsavvisande sekt innebär att….detta påverkar anhängarna….därför att…
 • En världsanpassad sekt innebär att….detta påverkar anhängarna…därför att…
 • En människa som tillhör en sekt/livsåskådning kan påverkas…… detta får konsekvenserna att….vilket leder till…..
 • För att hitta tillförlitliga källor måste jag….detta gör jag genom att…..

Tänk på att:

 • Du kan använda konkreta exempel från de sekter/livsåskådningar vi läst
 • Du kan jämföra med världsreligionerna och hur de kan påverka människor
 • Använda källkritiska begrepp

Du kommer att få två lektionstillfällen på dig att arbeta med texten. Vid första lektionstillfället kommer du få börja skriva (30 min) och därefter ge och få kamratrespons. Denna kamratrespons kan du sedan använda dig av vid nästa lektionstillfälle för att ytterligare utveckla din text och dina tankar.

Texten ska visa att du kan:

– Jämföra någon/några livsåskådningar med någon/några av världsreligionerna, se likheter och skillnader  (analysförmågan) 

– Beskriva hur människors identiteter påverkas och formas av livsåskådningar (analysförmågan)

– Underbygga ditt resonemang genom att använda fakta, och utveckla dina tankar genom egna reflektioner och kunskaper (kommunikativa förmågan)

– Resonera kring information och källors trovärdighet och relevans (informationshanteringsförmåga) 

re_om_sekter_2_cc

Hare Krishna och Moon-rörelsen

Hemma

 • Se flippen
 • Sammanfatta flippen med egna ord (skriv ner din sammanfattning och ta med till skolan) Använd begreppen nedan i din sammanfattning. 
 • Skriv ner en fråga utifrån flippen och ta med tillbaka till skolan (en fråga du vill ha svar på, eller en fråga som du vill ”kolla” om dina kamrater kan svaret på)

Begrepp från filmen:

 • kollektiv
 • karma
 • reinkarnation
 • Vedaböcker
 • guru
 • mantra
 • Sun-yung Moon
 • massbröllop

Basgrupp: 

Här får ni ett antal uppgifter som ni tillsammans i basgruppen ska arbeta med. Alla i basgruppen antecknar!

1. I flippen talas om begrepp som ni kanske har hört tidigare då vi läst om Hinduism. Läs om vad karma, reinkarnation och Vedaböckerna betyder för en Hare Krishna anhängare genom att läsa på deras hemsida Krishna.se. Länk till information hittar ni här. Sammanfatta med egna ord! Här övar ni på er begreppsförmåga samt er informationshanteringsförmåga

2. Titta på de båda flipparna tillsammans i basgruppen. Flipparna visar två olika bröllop, ett Hare-Krishna och ett Moon-bröllop. Efter att ha sett de båda flipparna, diskutera utifrån nedanstående punkter och skriv ner er reflektion! Denna redovisas sedan muntligt i helklass

 • Hur är brudparen klädda?
 • Hur skiljer sig platserna åt? Utsmyckning, blommor, gäster osv
 • Hur går själva ceremonin till? Jämför de båda flipparna och beskriv hur bröllopen går till
 • Synen på ”kärlek” och äktenskap är olika inom olika kulturer, traditioner och sekter. I vissa kulturer och traditioner så väljer familjen ut vem man ska gifta sig med (arrangerat äktenskap). Vilken av flipparna tror ni har arrangerade äktenskap? En? Eller båda? Motivera ert svar!
 • Vilka fördelar och nackdelar kan ni se med ett arrangerat äktenskap?

Här övar ni er kommunikativa förmåga, analysförmåga samt er informationshanteringsförmåga