Kommunikativ förmåga

cartoon-elephant-clipart_422983

Här kommer kortfattat en beskrivning om vad som ingår i den kommunikativa förmågan:

* Kunna samtala, resonera och diskutera med varandra.

* Kunna och våga diskutera det man tror på när andra berättar om varför de tror på något annat.

* Våga säga vad man tycker och stå för det man tycker.

* Kunna och våga berätta hur det kommer sig att man tycker som man gör.

* Kunna berätta vad man tycker så att andra förstår.

* Redovisa sitt arbete för andra.

Annonser