Jämförelse Hinduism & Buddism – era tankar

Era egna tankar kring likheter och skillnader! Detta var vad ni själva plockat fram i basgrupperna som de viktigaste likheterna och skillnaderna mellan Buddism och Hinduism.

Likheter:

 • Båda tror på Karma – Handlingarna man gör i livet påverkar vad som händer med oss efter döden
 • Båda mediterar
 • Båda tror på att människan föds om och om igen – reinkarnation
 • Båda har som mål att slippa återfödas Moksha/Nirvana
 • Båda religioner offrar bl.a för att visa respekt för gudar (Hinduismen) för att få lycka och välgång (Buddism)
 • Heliga böcker Vedaböckerna/ Buddistiska läran (Tripitaka) 
 • Gudar inom Hinduismen och Buddha sitter i Lotusställning
 • Båda religionerna kan nå Nirvana/Moksha genom att följa vissa vägledningar (t.ex. Åttafaldiga vägen)
 • Båda religionerna har hög respekt för livet ❤ 
 • Båda religionerna ber i Tempel

Skillnader:

 • Hinduismen tror på flera gudar –Polyteistisk  
 • Inom Buddismen finns det ingen skapande Gud
 • Buddha är ingen Gud, mer som en ”lärare”
 • Hinduer har Kastsystem – en uppdelning av i grupper i samhället

hämta

Annonser

En början och ett slut

Nedan följer två stycken korta flippar. Den första flippen visar en begravning, kremering, an en hindu. Den andra flippen visar ett bröllop mellan två hinduer.

Hemma:

* Titta på båda flipparna. 

* Efter att du sett båda flipparna så väljer du en flipp som du kommer få arbeta vidare med i skolan. Tänk på att i den ena flippen får du stöd med hjälp av en berättarröst, i den andra flippen får du utgå mer från dina egna tankar och din kunskap. Eftersom jag vet att ni undrar ”spelar det någon roll för betyget vilken flipp jag väljer”, så kommer svaret här – NEJ. Det spelar ingen roll vilken flipp du väljer, välj den som intresserar dig mest, som väcker flest tankar och funderingar 🙂

 

 

 

I skolan: 

Om du väljer att utgå från Flipp 1 (kremering) arbeta kring följande frågeställningar:

*Vad är en Hindus uppfattning vad som händer med kroppen respektive själen, Atman, när en person dör?

* Vad är målet för en Hindu att nå, och vad händer när man når dit?

* Vad menar man med att Ganges är en plats för både liv och död? Vad är orsaken till varför man väljer att kremera sina släktingar vid Ganges?

* Finns det andra religioner där man kan kremeras när man är död? Ge exempel.

* Vad är dina tankar kring begravning/kremering? Diskutera med dina kamrater. Är döden slutet eller är döden början på något nytt? Vad är era tankar kring döden?

 

Om du väljer att utgå från Flipp 2 (bröllop) arbeta kring följande frågeställningar: 

* Tror du paret på filmen är lyckliga? Varför/varför inte?

* De flesta giftermål i Indien är arrangerade av föräldrarna. Vad är viktigt att tänka på för föräldrarna när de väljer en blivande make/maka till sin son/dotter? Är kärlek den viktigaste utgångspunkten?

* Vad har kvinnan för ställning inom Hinduismen? Jämlik med mannen eller över/under? Utveckla dina tankar – vilka konsekvenser får detta för flickor/kvinnor i Indien?

* Finns det andra religioner/kulturer där arrangerade äktenskap förekommer? Vad är fördelar med arrangerade äktenskap? Nackdelar?

* Skulle du vilja att dina föräldrar är med och bestämmer vem du ska gifta dig med? Varför/varför inte?

Arbeta tillsammans i grupper om 2-3, ni behöver inte utgå från basgruppen utan välj kamrater som har valt samma flipp som du! Diskutera frågorna, skriv tillsammans ner era tankar och presentera i helklass. Här övar ni på analysförmågan, begreppsförmågan, kommunikativa förmågan samt informationshanteringsförmågan. 

banners_hinduism

 

Hinduism och Buddism

Hinduismen har många likheter med Buddismen. Här får ni se en flipp som först tar upp Hinduismen, därefter Buddismen för att till sist direkt jämföra likheter och skillnader mellan dessa två religioner. Men lugn, bara lugn, flippen är inte längre än 4 minuter så du kan se den flera gånger 😉

Hemma: 

* Titta på flippen

* Flippen är på engelska, men följande begrepp används i flippen (engelska ordet  inom parentes) Skriv med hjälp av stödord kortfattat kring varje begrepp här får du öva på begreppsförmågan: 

Induskulturen/flodkultur (Indus river valley)  Kan jämföras m andra flodkulturer vi läst om t.ex. Mesopotamien, Egypten

– Arier  (Aryans)

– Vedaböckerna ( Vedas)

Sanskrit (Sanskrit)

Reinkarnation ( Reincarnation)

Kastsystem (Caste system)

Moksha

Brahman

Polyteistisk (polytheistic) Till skillnad från Islam, Judendom & Kristendom som är monoteistiska

– Karma

 

I skolan: 

* Genomgång i helklass av begreppen ovan. Diskussion utifrån era anteckningar

Lektion utifrån EPA-modell

* 10 minuter enskild skrivning ” Vilka likheter och skillnader har du lärt dig mellan hinduism och buddism”? Här får du ta hjälp av dina stödanteckningar som du gjort hemma. Här får du möjlighet att öva din begreppsförmåga och din analysförmåga

* Läs upp era tankar i basgruppen. Efter alla läst upp sina svar, diskutera och jämför era svar. Ni ska därefter skriva en gemensam text som utgår från era individuella texter! Ni ska använda allas texter för att tillsammans skriva en så utförlig text som möjligt. Ni får även ta hjälp av läroboken för att hitta ytterligare likheter/skillnader mellan religionerna.  Här får ni möjlighet att öva på analysförmågan, kommunikativa förmågan, informationshanteringsförmågan samt begreppsförmågan

* Presentera er gemensamma text i helklass 🙂 På så sätt får alla i klassen ta del av alls tankar! Vi lär oss av varandra

 

4ab7998cc866636443233a5481b3be3d