Analysförmåga

leon-1-animales-la-selva-pintado-por-nahomi1-9723999

 

Här kommer kortfattat en beskrivning om vad som ingår i analysförmågan. Du ska:

* Kunna förstå och beskriva orsaker och konsekvenser (varför något sker och hur det påverkar framtiden)

* Kunna förklara och visa hur saker hör ihop (samband)

* Kan se på saker på olika sätt, ur olika perspektiv, och förstå varför man kan förstå saker olika.

* Komma på lösningar på problem

* Kunna jämföra saker, t.ex. händelser, tidsepoker, geografiska platser och se hur de är lika och olika varandra.

Annonser