Höstterminens hemuppgift

1236267_687739507920947_207621170_n

Som jag har sagt på lektionen så kommer vi under höstterminen inte ha några större ”prov” (då ni läser på hemma och får frågor som t.ex. ”vad hette Frankrikes kung 1789”). Ni kommer inte heller ha inlämningsuppgifter då ni ska jobba i tre veckor i datasalen med tex ”hitta fakta om industrialiseringen”. Varför inte då? Och hur ska jag då bedöma era kunskaper?

Jo, jag kommer istället att kontinuerligt (ett svårt ord som betyder ungefär ständigt/ofta) bedöma era kunskaper under lektionstid. Det kommer jag att göra genom t.ex. riktade skrivningar där ni under lektionstid får en speciell avgränsad uppgift att skriva om, då ni får ta hjälp av sambandskort/begreppslistor och analysmodell för att beskriva tex en händelse. Jag kommer att ge er feedback både muntligt och skriftligt efter era uppgifter, så du vet vad du kan utveckla tills nästa gång och hur. Jag kommer även bedöma er i muntliga diskussioner, t.ex. i basgruppen/helklass. Detta betyder inte att allt ni gör/säger i klassrummet bedöms. För att kunna bedöma något måste man öva på just det!  Det är i klassrummet vi övar, och ju mer aktiv du är, ju mer du övar, desto mer feedback kan jag ge dig och desto mer kan du utveckla dina förmågor!

Men du kommer att ha EN uppgift som du ska redovisa i december! Det finns många sätt du kan redovisa din uppgift på t.ex. genom att spela in en film, skriftligt, muntligt eller genom ett collage där du använder dig av bilder och bildtext (du kan säkert komma på andra sätt också, använd din fantasi 🙂 )  Uppgiften är följande:

OM DU FICK MÖJLIGHET ATT ÄNDRA PÅ EN SAK SOM SKULLE FÖRÄNDRA VÄRLDEN- VAD SKULLE DET VARA?

En fråga som kräver mycket tanke! Vad vill du ändra? Hur? Varför? Vad skulle det få för konsekvenser (följder)? Vilka skulle det påverka? Vi kommer tala mer om denna uppgift på lektionen nästa vecka och den kommer finnas uppsatt i klassrummet. Jag kommer inte bedöma  vad du vill förändra, det bestämmer du, utan jag bedömer enbart hur du tänker/resonerar kring frågorna ovan.

Nu har DU chansen att förändra världen! – Lycka till 🙂

Annonser