Napoleon Bonaparte

hämta (1)

Vem var han denne man som 1799 tog makten i Frankrike och blev envåldshärskare? Vad var Code Napoléon, vad hände i Waterloo och vad innebar kontinentalblockaden? Hur var Napoleon med och formade Europas framtid?

Allt detta kommer vi att lära oss mer om under kommande lektioner – men är du nyfiken redan nu så klicka in på länken nedan. 1 minut och 30 sekunder sammanfattning om Napoleons liv 🙂

Annonser

Inför morgondagen…

972367_403478869757545_1561966651_n

Under dagens lektion arbetade ni i basgrupperna tillsammans och la sambandskorten om orsakerna som ledde fram till franska revolutionen. Det var jättespännande att lyssna på er, speciellt hur ni tänkte kring ert ”wild card” och vilka orsaker som ni valde att lägga till som inte fanns med på de förtryckta korten.

I morgon ska ni använda de anteckningar ni gjorde idag i basgrupperna tillsammans med de begrepp som ni har fått, både ifrån filmen här på bloggen samt från begreppsträdet i klassrummet. Under morgondagens lektion kommer du att få skriva i din ”riktade skrivbok” en text med rubriken ”Orsaker som ledde fram till Franska revolutionen”.

Glöm inte att ta med anteckningarna ni gjorde idag och de begrepp du plockat ut från filmen. Detta får du använda på lektionen i morgon. Givetvis får du använda dig av begreppen som finns på begreppsträdet i klassrummet också. Det är inte att fuska.

Jag bedömer inte hur mycket fakta du kan utantill, utan hur du resonerar kring den fakta du har samlat in om orsakerna till Franska Revolutionen.

Vilka orsaker till revolutionen har ni i basgruppen hittat? Hur sitter dessa orsaker ihop, vilka samband har ni hittat? Vad är dina tankar, kan du utveckla resonemanget ytterligare? Jag bedömer även hur du använder dig av begreppen du lärt dig. Använder du begreppen i rätt sammanhang? Visar du att du har förstått vad de betyder?

Du kommer att få visa och jag kommer bedöma din analysförmåga och din begreppsförmåga.

Lycka till!

Orsaker samt inledningen av Franska Revolutionen

Här följer ett ca. 8 minuter långt filmklipp om orsaker till Franska Revolutionen samt en genomgång av inledningen av revolutionen (fram till skräckväldet). Jag vill att du tittar på klippet och under tiden funderar och antecknar följande frågor:

(obs kom ihåg, du kan givetvis titta på klippet hur många gånger som helst :)  )

1. Välj ut 3 orsaker som låg bakom Franska Revolutionen. Skriv ner stödord.  Med hjälp av dessa stödord ska du kunna återberätta för en vän och redogöra för några av de orsaker som låg bakom Franska Revolutionen. Här tränar du din analysförmåga

2. Skriv ner 5 begrepp (ord) som nämns i filmen och förklara dessa med egna ord. Vad betyder de? I vilket sammanhang nämns de? Här tränar du din begreppsförmåga

3. Fundera över användandet av giljotinen. Skriv ner dina tankar (kortfattat) så att du kan diskutera med en vän och jämföra era åsikter. Hur tänkte man när man säger att användandet av giljotinen skulle göra det mer mänskligt (humant) att avrätta människor? Kan man vara emot dödsstraff och samtidigt skapa en maskin som gör det möjligt att avrätta tusentals människor? Kan dödsstraff vara mer eller mindre ”mänskligt”? Vad anser du om dödsstraff? Här tränar du din kommunikativa förmåga.

Ett tack till Henrik Tröst som delat klippet 🙂

Vad är en revolution?

1. Förklara följande begrepp med egna ord. Sätt in dom i meningar som visar att du förstått vad de betyder (här tränar du din begreppsförmåga):

revolution

statskupp

missnöje

uppror

upplysa

borgare

2. Under lektionstid kommer du att få arbeta med orsaker, varför det blir revolution och vilka konsekvenser, följder, en revolution kan få.  Ni kommer att i basgruppen arbeta enligt analysmodellen och diskutera tillsammans. Skriv ner era tankar! Kom på så många orsaker och konsekvenser som möjligt, titta gärna på filmklippet igen tillsammans (här tränar du både din begreppsförmåga, din analysförmåga och din kommunikativa förmåga)

Därefter diskuterar vi era tankar och idéer i helklass och gör en sammanställning av era idéer.

Din enskilda uppgift blir sen att med utgångspunkt från den analysmodell ni gjort i basgrupp samt i helklass och med hjälp av begreppen från filmen skriva ner i din ”riktade skrivbok” (använder du dator döp mappen till riktad skrivning) orsaker och konsekvenser av revolutioner. Vilka orsaker ligger bakom en revolution? Vad kan konsekvenserna av en politisk revolution bli? Finns det olika konsekvenser och olika utgångar av politiska revolutioner? (Här visar du och jag bedömer din analysförmåga och din begreppsförmåga)

3. Du kommer även under lektionstid få diskutera i din basgrupp om du tror att  ett samhälle kan förändras på ett fredligt sätt? Krävs det att en revolution är blodig, att folk dör, eller kan en revolution vara på ett annat sätt? Hur då, förklara hur du tänker. Gruppens tankar redovisar ni muntligt i helklass (Här tränar du din kommunikativa förmåga)

fire

Orsaker och inledning till Franska Revolutionen

Här följer ett ca. 8 minuter långt filmklipp om orsaker till Franska Revolutionen samt en genomgång av inledningen av revolutionen (fram till skräckväldet). Jag vill att du tittar på klippet och under tiden funderar och antecknar följande frågor:

(obs kom ihåg, du kan givetvis titta på klippet hur många gånger som helst 🙂 )

1. Välj ut 3 orsaker som låg bakom Franska Revolutionen. Skriv ner stödord.  Med hjälp av dessa stödord ska du kunna återberätta för en vän och redogöra för några av de orsaker som låg bakom Franska Revolutionen. Här tränar du din analysförmåga

2. Skriv ner 5 begrepp (ord) som nämns i filmen och förklara dessa med egna ord. Vad betyder de? I vilket sammanhang nämns de? Här tränar du din begreppsförmåga

3. Fundera över användandet av giljotinen. Skriv ner dina tankar (kortfattat) så att du kan diskutera med en vän och jämföra era åsikter. Hur tänkte man när man säger att användandet av giljotinen skulle göra det mer mänskligt (humant) att avrätta människor? Kan man vara emot dödsstraff och samtidigt skapa en maskin som gör det möjligt att avrätta tusentals människor? Kan dödsstraff vara mer eller mindre ”mänskligt”? Vad anser du om dödsstraff? Här tränar du din kommunikativa förmåga.

http://www.youtube.com/watch?v=SOHGinWPiDs