Jämförelse Hinduism & Buddism – era tankar

Era egna tankar kring likheter och skillnader! Detta var vad ni själva plockat fram i basgrupperna som de viktigaste likheterna och skillnaderna mellan Buddism och Hinduism.

Likheter:

 • Båda tror på Karma – Handlingarna man gör i livet påverkar vad som händer med oss efter döden
 • Båda mediterar
 • Båda tror på att människan föds om och om igen – reinkarnation
 • Båda har som mål att slippa återfödas Moksha/Nirvana
 • Båda religioner offrar bl.a för att visa respekt för gudar (Hinduismen) för att få lycka och välgång (Buddism)
 • Heliga böcker Vedaböckerna/ Buddistiska läran (Tripitaka) 
 • Gudar inom Hinduismen och Buddha sitter i Lotusställning
 • Båda religionerna kan nå Nirvana/Moksha genom att följa vissa vägledningar (t.ex. Åttafaldiga vägen)
 • Båda religionerna har hög respekt för livet ❤ 
 • Båda religionerna ber i Tempel

Skillnader:

 • Hinduismen tror på flera gudar –Polyteistisk  
 • Inom Buddismen finns det ingen skapande Gud
 • Buddha är ingen Gud, mer som en ”lärare”
 • Hinduer har Kastsystem – en uppdelning av i grupper i samhället

hämta

Annonser

Hinduism och Buddism

Hinduismen har många likheter med Buddismen. Här får ni se en flipp som först tar upp Hinduismen, därefter Buddismen för att till sist direkt jämföra likheter och skillnader mellan dessa två religioner. Men lugn, bara lugn, flippen är inte längre än 4 minuter så du kan se den flera gånger 😉

Hemma: 

* Titta på flippen

* Flippen är på engelska, men följande begrepp används i flippen (engelska ordet  inom parentes) Skriv med hjälp av stödord kortfattat kring varje begrepp här får du öva på begreppsförmågan: 

Induskulturen/flodkultur (Indus river valley)  Kan jämföras m andra flodkulturer vi läst om t.ex. Mesopotamien, Egypten

– Arier  (Aryans)

– Vedaböckerna ( Vedas)

Sanskrit (Sanskrit)

Reinkarnation ( Reincarnation)

Kastsystem (Caste system)

Moksha

Brahman

Polyteistisk (polytheistic) Till skillnad från Islam, Judendom & Kristendom som är monoteistiska

– Karma

 

I skolan: 

* Genomgång i helklass av begreppen ovan. Diskussion utifrån era anteckningar

Lektion utifrån EPA-modell

* 10 minuter enskild skrivning ” Vilka likheter och skillnader har du lärt dig mellan hinduism och buddism”? Här får du ta hjälp av dina stödanteckningar som du gjort hemma. Här får du möjlighet att öva din begreppsförmåga och din analysförmåga

* Läs upp era tankar i basgruppen. Efter alla läst upp sina svar, diskutera och jämför era svar. Ni ska därefter skriva en gemensam text som utgår från era individuella texter! Ni ska använda allas texter för att tillsammans skriva en så utförlig text som möjligt. Ni får även ta hjälp av läroboken för att hitta ytterligare likheter/skillnader mellan religionerna.  Här får ni möjlighet att öva på analysförmågan, kommunikativa förmågan, informationshanteringsförmågan samt begreppsförmågan

* Presentera er gemensamma text i helklass 🙂 På så sätt får alla i klassen ta del av alls tankar! Vi lär oss av varandra

 

4ab7998cc866636443233a5481b3be3d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buddism

Hemma:

* Titta på flippen

* Skriv ner kort fakta om följande begrepp. Här övar du på din begreppsförmåga:

– upplysning

– meditation

– Dharma

– Buddha

– Fyra ädla sanningar

– Åttafaldiga vägen

På lektionen:

* Frågor kring flippen i helklass, tankar och funderingar ni har efter att ha sett flippen.

* Genomgång i helklass av begreppen med stöd av era anteckningar. Här får du dela med dig av dina tankar kring begreppen och dess betydelse. Här övar du på begreppsförmågan och den kommunikativa förmågan.

* Tillsammans i basgruppen ska ni ta reda på vilka ”ingredienser” som ingår i den åttafaldiga vägen. Ni får själva söka i de källor ni anser vara lämpliga och där ni kan hitta användbart material. Här övar ni på informationshanteringsförmågan

* Tillsammans i basgruppen ska ni presentera för klassen vad de åtta olika vägarna innebär. Den fakta som ni hämtat in från olika källor ska ni läsa igenom och därefter tillsammans fundera kring följande frågor: 

– Vår basgrupp anser att den åttafaldiga vägen är viktig för en buddist därför att……..? Vad blir följden för en buddist om han/hon lever efter den åttafaldiga vägen?

– Försök att visa hur en buddists vardag ser ut när han/hon lever efter dessa riktlinjer/vilka val han/hon gör i vardagen som speglar den åttafaldiga vägen? Hur tror ni den åttafaldiga vägen påverkar livet för en buddist? Har ni turen att ha en buddist i er basgrupp – använd denna expertkunskap! Lyssna på varandra och ta del av varandras tankar och erfarenhet! 

– Kan ni jämföra med andra ”riktlinjer”/regler inom de religioner vi läst? Ser ni några likheter och skillnader?

Dessa frågor är inga ni ska söka ”svar” på på internet eller i läroböcker. Dessa frågor besvarar ni tillsammans i basgruppen och de kräver att ni funderar och resonerar kring den fakta ni hämtat in om den åttafaldiga vägen.

Här övar ni på analysförmågan, begreppsförmågan samt kommunikativa förmågan 

OBS! Ni väljer hur er presentation för klassen ska se ut. Kanske genom bilder? Teater? Musik? Tänk gärna både innanför och utanför ”boxen” 🙂

6982_437386023073128_990132107_n