TT – Extra sändning! Kriget är här!


Hemma:

 • Titta på den korta filmen (1:40) som visar hur nyheten om krigsutbrottet togs emot av svenskarna
 • Lyssna på TT:s radiosändning (5:13) som sändes 1:e september 1939.

Skolan:

1:e september, 1939. Du sitter hemma framför radion och tar del av nyheten att ett nytt krig har brutit ut i Europa. Du hämtar din dagbok och bestämmer dig för att skriva ner på papper alla de tankar som far runt i ditt huvud. I din dagbok försöker du få ordning på alla de tankar, oro och funderingar som denna nyhet för med sig.

Tips på saker du kan fundera kring i ditt dagboksinlägg:

 • Kommer mitt liv fortsätta som vanligt (skola, kamrater mm)?
 • Kan jag vara trygg i Sverige/Halmstad?
 • Kommer kriget komma till Sverige nu?
 • Kommer pappa att bli inkallad till armén?
 • Vilka länder är det som har förklarat krig – och mot vilka?
 • Hur stort tror jag att kriget kommer bli? Hur länge kommer det pågå?
 • Vem tror jag kommer vara segraren i detta krig?

Arbetsgång:

 1. Skriv ner en dagbokssida med dina tankar och reflektioner
 2. Läs upp din dagbokssida för dina kamrater i basgruppen. Lyssna när de andra läser sina.
 3. Jämför era tankar och funderingar. Svara på följande frågor och presentera i helklass:
 • Hur tror ni att svenska folket reagerade på krigsutbrottet?
 • Vad tror ni var svenska folkets största rädslor?
 • Sverige var neutralt under andra världskriget – vad innebär det att vara neutral?
 • Anser ni att Sverige var neutrala under andra världskriget? Ta fram argument i era texthäften som belyser båda perspektiv!

Här får du möjlighet att framförallt öva på den kommunikativa förmågan samt informationshanteringsförmågan 🙂

Lycka till!

tigerhistorik_clip_image004

Annonser

En gång – men aldrig mer?

Nu är det dags för terminens sista riktade skrivning och bedömningsuppgift. Denna gång ska ni få blicka bakåt, fundera kring nutiden och kanske kunna sia in i framtiden…Rubriken är:

En gång – men aldrig mer? 

2416_08_08

I denna riktade skrivning kommer du få resonera kring orsakerna till att nazistpartiet kunde ta makten i Tyskland – vad var det som gjorde att 14 miljoner tyskar röstar fram Hitler och nazistpartiet i ett demokratiskt val?

Utifrån detta resonemang vill jag att du jämför situationen i Tyskland under 20-30 talet med nutidens Sverige och Europa. Kan du dra några paralleller med Tyskland under 20-30 talet, se några likheter och/eller skillnader?

I ditt resonemang får du också gärna ta med tankar kring framtiden. Vilka olika politiska scenarion tror du kan uppstå i Europa i framtiden? Kan historien upprepa sig? Varför/varför inte? Och om du tror att historien skulle kunna upprepas- vad kan vi göra för att förhindra en liknande utveckling som skedde för snart 100 år sedan?

Följande punkter kan vara till hjälp:

 • den politiska och ekonomiska situationen i Tyskland under 1920- och 30-talen
 • Hitlers egenskaper och beslut
 • idéer och värderingar som fanns i det tyska samhället

Några hjälpmeningar för att komma igång:

 • Den politiska situationen i Tyskland var…det innebar att…
 • Den…situationen i Tyskland var…det innebar att…
 • En del ansåg att…vilket gjorde det lättare för Hitler eftersom…
 • Både orsaken att…och orsaken att…har med varandra att göra på det sättet att…

Tänk på att:

 • du måste förklara med hjälp av historiska exempel
 • vissa orsaker kan kopplas ihop eftersom de har med varandra att göra
 • vissa orsaker kan förstärka varandra

Du kommer få visa och jag kommer bedöma din:

Analysförmåga: Du kan förklara hur olika orsaker bidrog till nazistpartiets maktövertagande.

Analysförmåga: Du visar hur olika orsaker hänger samman och förstärker varandra

Kommunikativa förmågan: Du underbygger ditt resonemang, både kring dåtid, nutid och framtid, med fakta genom att använda historiska exempel

Du kommer att få, och få ge, kamratbedömning. Du kommer att få använda den bedömningsmatris som fanns med i förra årets NP i historia. Ett bra sätt att öva inför kommande nationella prov tänker fröken 🙂 Förutom att fylla i matrisen efter att ha läst kompisens text, kommer du få skriva en kommentar där du motiverar din bedömning och ger förslag på hur kamraten kan utveckla sin text.

Tänk på att den feedback du gör även visar din förståelse! Ps. Efter att du fått kamratrespons kommer du få möjlighet att bearbeta din text innan du lämnar in till mig för bedömning

nazistpartiet

 

 


Fascismens Europa

Hemma: 

 • Titta på båda flipparna (den ena om Hitler, den andra om Mussolini)
 • Förklara med egna ord följande begrepp:

falang

fascism

nationalism

propaganda

svartskjortorna

partisan

Weimarrepubliken

inflation

”Mein Kampf”

brunskjortorna

Hindenburg

I skolan:

 • Vi går tillsammans igenom begreppen och diskuterar innehållet i flipparna (helklass)
 • Vi läser tillsammans sid. 31-35 i häftet ”Diktaturer i Europa” och diskuterar innehållet i texterna, tittar på bilderna och jämför med innehållet i flipparna.

Basgrupp: Diskutera i basgruppen och skriv ner era tankar (alla skriver i sina skrivböcker)

1. Jämför utvecklingen och händelserna i Tyskland med utvecklingen och händelserna i Italien under mellankrigstiden? Vilka likheter ser ni och vilka skillnader?

2. Jämför personerna Adolf Hitler och Benito Mussolini. Vilka likheter ser ni mellan dessa män och vilka skillnader?

3. Fascismens spridning i Europa under mellankrigstiden – där bl.a Hitler tar makten genom demokratiska val- skulle något liknande kunna ske idag? Eller i framtiden? Vad tror ni – motivera ert svar!

Vi övar tillsammans analysförmågan, kommunikativa förmågan och begreppsförmågan 

hämta

Förändra och förfalska!

Under förra lektionen arbetade ni i era basgrupper med bilden på Lenin, Trotskij och Kamenev, där två av dessa personer sedan kom att tas bort av Stalin. På frågan varför ni trodde att Stalin valde att retuschera bort dessa båda personer, hade ni många kloka tankar.

Ja, varför väljer man att retuschera bilder? I reklamkataloger och tidningar retuscheras idag ständigt bilder för att de ska vara mer tilltalande. Men att förändra historiska bilder, ta bort personer ur bilder, eller lägga till personer i bilder där de inte funnits från början – varför gör man det? Vilka orsaker kan ligga bakom och vad kan olika personer ha att vinna på att förfalska sådana bilder?

Uppgift i skolan: 

Ni ska, tillsammans i par eller tre (dela basgrupp i två delar) välja ut ett foto som ni har i uppgift att retuschera och förändra! Till er hjälp kommer ni använda programmet pixlr, där ni har möjlighet att retuschera den bild ni väljer (från internet)

Att presentera för klassen:

 • Berätta om bilden ni valt – vad visar den ursprungliga bilden? Beskriv bilden och visa originalet
 • Berätta om varför ni valde just denna bild? Vad är ert syfte?
 • Berätta om vilka konsekvenser ni tror att er retuschering av bilden kan få (tex i framtidens historieböcker, politiska konsekvenser osv..)
 • Blir konsekvenserna positiva eller negativa? Och i så fall – för vem? (Kanske kan de bli både positiva och negativa, beroende på vems perspektiv…)
 • Använd analysmodellen i ert resonemanganalsymodelllotta

Bedömningsuppgift (enskilt)

En bild ljuger aldrig…eller?

Stalin 1_2

Din uppgift blir att, utifrån det vi arbetat med på lektionerna, resonera enskilt kring hur historia kan användas i olika sammanhang och för olika syften och vilka konsekvenser detta kan få. En bild ljuger väl aldrig….eller??

Till din hjälp har du följande stödmeningar/frågor (som vanligt är detta enbart ett stöd för dina tankar):

 • Genom att förfalska källor kan man förändra….
 • Under Stalins tid vid makten förfalskades historiska bilder därför att….
 • Varför väljer någon att förfalska historiska källor?
 • Vad vinner man på att förfalska historiska källor och vem/vilka vinner på det?
 • Vad förlorar man på att förfalska historiska källor och vem/vilka förlorar på det?
 • Hur ska man veta om en källa är trovärdig/äkta eller ej?

Till din hjälp har du också följande källkritiska begrepp:

perspektiv

trovärdig

vinklad

syfte

objektiv

Du kommer få visa och jag kommer bedöma din:

Informationshanteringsförmåga

 • Du visar att du kan använda historiska källor (t.ex bilder) och kan resonera kring källornas trovärdighet.
 • Du visar att du kan resonera om hur historia har använts och kan användas i olika sammanhang och för olika syften.
 • Du visar att du kan använda källkritiska begrepp i ett sammanhang

1393895_416529385119160_322296856_n

Ps. Ibland kan en bild visa något helt annat än hur verkligheten egentligen ser ut, även om ingen medvetet ändrat bilden….tänk på det!

 

Ryska revolutionen

Hemma:

 • Se flippen
 • Sammanfatta flippen med egna ord (skriv ner din sammanfattning och ta med till skolan) Använd begreppen nedan i din sammanfattning. 
 • Skriv ner en fråga utifrån flippen och ta med tillbaka till skolan (en fråga du vill ha svar på, eller en fråga som du vill ”kolla” om dina kamrater kan svaret på)
 • Tsar
 • monarki
 • Bolsjevik
 • Lenin
 • kommunism
 • opponera
 • radikal
 • kapitalism
 • Karl Marx
 • socialism

Tillsammans i basgruppen arbeta med följande frågor (redogör för era tankar i era skrivböcker!) 

1. Vilka politiska konsekvenser hade den industriella revolutionen haft i Europa? Resonera kring hur det såg ut före den industriella revolutionen och hur det såg ut efterAnvänd analysmodellen! Här övar ni analysförmågan + kommunikativa förmågan

2. Jämför den politiska situationen i Ryssland med den politiska situationen i övriga Europa under slutet av 1800- början av 1900-talet. Vad ser ni för skillnader?  Här övar ni analysförmågan 

3.  Tanken var att det ryska folket skulle få ”Ett bättre liv genom kommunismen”. Men hur blev det i verkligheten? Vad anser ni? Vad tror ni att det ryska folket ansåg?  Här övar ni den kommunikativa förmågan

4. Studera bilden nedan. Mannen som talar på bilden är Lenin. Vid sidan av honom har två män retuscherats bort från bilden. De båda personerna heter Lev Kamenev och Lev Trotskij. Er uppgift är att:

 • Ta reda på vem som krävt att de ska retuscheras bort från bilden
 • Fundera kring varför de togs bort från bilden
 • Vad hände med de båda männen i verkligheten?
 • Googla och se om ni hittar andra exempel där bilder ändrats för att passa olika syften. Vad kan syftet vara varför man retuscherar bilder? Diskutera utifrån de källkritiska begreppen vinklad, perspektiv, objektiv och syfte.

Här övar ni informationshanteringsförmågan samt den kommunikativa förmågan 

trotskij

Ni redogör för er basgrupps svar i helklass och delar med er av era tankar och reflektioner!