Metakognitiv förmåga

 

animal_wildebeest

Här kommer en kortfattad beskrivning av den metakognitiva förmågan. Du ska:

* Kunna lösa problem på ett bra sätt utifrån vilken situation man är i när och med tanke på vad man vill ska hända.

* Fundera över om informationen man fått är viktig eller inte.

* Fundera över vad som menas med vad som sägs, skrivs och görs.

* Våga testa dig fram. Våga ändra dig om det visar sig att en sak är fel.

* Visa att du lägger märke till saker som händer och sker omkring oss i vår värld och att du kan fundera och resonera kring dessa händelser.

* Välja det bästa sättet att göra något på för att få bästa resultat.

* Fundera över vad som är möjligt eller inte möjligt i olika situationer.

 

 

Annonser