Etik – Crash Course om rätt och fel…

När ni gick i åk 6 läste ni etik och moral. Jag är säker på att ni minns allting ni lärde er, men eftersom jag själv känner att en liten repetition vore på sin plats tänkte jag att vi startar upp vårterminen med en Crash Course – i etik och etiska modeller 🙂 I vårt första arbetsområde under vårterminen kommer vi läsa religion, om sekter och olika livsåskådningar. Oavsett vilken religion vi tillhör så försöker religioner alltid lära oss om rätt och fel. Om hur vi ska vara och bete oss i olika situationer, och som ni vet så är den gyllene regeln i stort sett identisk oavsett vilken religion vi tillhör – Så som du vill att andra ska vara mot dig, ska du också vara mot dem…

Men är det så lätt att alltid göra ”rätt” val i livet? Att alltid agera rätt i varje situation? Är det inte mänskligt att faktiskt då och då göra ”fel”? Misstag gör vi ju alla. Eller? Självklart kan ingen människa gå igenom livet och aldrig begå ett misstag, men det är viktigt att man reflekterar över sina val i livet, att man funderar kring hur man själv skulle agerat i olika situationer, vad man själv anser vara ”rätt” och ”fel”…

Vad är ”rätt” och vad är ”fel” för dig?

Hemma 

S – Se flippen

S – Sammanfatta flippen med egna ord

S – Ställ en fråga utifrån flippen och ta med tillbaka till din basgrupp (En fråga du vill veta svaret på, eller en ”kontrollfråga” till dina kamrater 🙂 )

Skolan

Alla:

  • Vi går igenom viktiga begrepp (Här övar vi begreppsförmågan):

– Etik

– Moral

– Värdestege

Basgrupp:

  • Läs upp era sammanfattningar för varandra i basgruppen
  • Skriv ner allas frågor och besvara frågorna skriftligt

Här övar ni informationshanteringsförmågan, kommunikativa förmågan och begreppsförmågan

Enskild uppgift:

  • Skriv en text med rubriken ”Vad formar mina tankar och åsikter?” Fundera kring vad som påverkar dig, vänner, familj, religion, skola, TV, Facebook? Vad påverkar dig mest? Vad är det som gör dig till just den du är? Är du den personen som du allra helst vill vara…? Här övar du den kommunikativa förmågan
  • Utifrån din text – rita din egna värdestege! Använd ett stort vitt papper och rita en stege i mitten. I stegen placerar du det som betyder allra mest  i ditt liv, just nu. Utifrån denna stege drar du streck (som en mindmap) och fyller på med alla de andra saker som du har skrivit ner och som formar vem du är som person.

hämta

Annonser