Mormonkyrkan

Hemma

 • Se flippen
 • Sammanfatta flippen med egna ord (skriv ner din sammanfattning och ta med till skolan) Använd begreppen nedan i din sammanfattning. 
 • Skriv ner en fråga utifrån flippen och ta med tillbaka till skolan (en fråga du vill ha svar på, eller en fråga som du vill ”kolla” om dina kamrater kan svaret på)

Begrepp från filmen:

 • Joseph Smith
 • Mormons bok
 • Salt Lake City
 • missionär
 • månggifte

Skolan

Vi går gemensamt igenom begreppen och ni får möjlighet att dela med er av era sammanfattningar i helklass. Vi lyfter frågor och tankar som ni har fått efter att ha sett flippen!

Basgrupp:

Ni ska använda er av Mormonernas material och med hjälp av sidan ”Vanliga frågor”, på mormonernas hemsida www.mormon.org , kommer ni att få veta mer om hur mormonerna ser på viktiga delar i deras tro. Klicka på länken till ”vanliga frågor” för att få texten på svenska. Vill ni även läsa den engelska versionen klicka in på länken till mormon.org. (FAQ) Er uppgift är att:

1. Ta reda på hur Mormonerna tänker om följande delar av deras tro (genom att använda er av frågorna och läsa mormonernas svar på dessa frågor) Alla i basgruppen antecknar!

 • Bibeln
 • Döden
 • Meningen med livet
 • Profeter
 • Heliga platser (tempel)

2. Förutom dessa fem punkter får varje basgrupp välja ut två egna punkter som ni vill ta med i presentationen i helklass.

3. Utifrån den kunskap ni skaffat er om Mormonernas tro, ska ni, med hjälp av den kunskap ni redan har om någon/några av de stora världsreligionerna (kristendom, judendom, islam, hinduism, buddism)  göra jämförelser mellan mormonernas tro och världsreligionerna. Ni kan välja att jämföra med en religion, eller med flera religioner, det väljer ni tillsammans i gruppen. Jämförelserna ska innehålla följande punkter:

 • Likheter mellan mormonernas tro och någon/några av världsreligionerna
 • Skillnader mellan mormonernas tro och någon/några av världsreligionerna
 • Vilken anser ni vara den viktigaste likheten och vilken anser ni vara den viktigaste skillnaden mellan mormonerna och någon/några av världsreligionerna?

Varje basgrupp presenterar uppgifterna muntligt i helklass! Här övar vi på informationshanteringsförmågan, analysförmågan samt den kommunikativa förmågan

Salt_Lake_Temple,_Utah_-_Sept_2004-2

Annonser

Rastafari

Hemma:

 • Lyssna på låten (även om du inte förstår alla ord, lyssna på uttal och se hur mycket du förstår av, eller kan gissa dig till, helheten av texten)
 • Läs igenom texten, ni hittar texten här: Rastafari anthem
 • Skriv ner de ord du inte förstår.
 • Efter att du läst texten, lyssna på låten igen. Fundera kring låtens innehåll – vad vill den säga? Skriv ner dina tankar och ta med till skolan!

Skolan:

Vi går gemensamt igenom texten och går igenom betydelsen av de ord i texten som har varit svåra att förstå. Vi diskuterar era tankar kring låtens innehåll.

Basgrupp:

I texten nämns både personer och platser som ni kanske känner igen sedan tidigare.Ta reda på vilken betydelse följande personer/platser har inom Rastafarin:

 • Selassie
 • Jerusalem
 • Zion
 • Babylon

Rastafari är, precis som judendom, kristendom och islam, en Abrahamitisk religion och har många likheter med framförallt kristendomen. Men givetvis finns det även skillnader. Er uppgift i basgruppen är att, utifrån nedanstående punkter, plocka fram likheter och/eller skillnader med någon/några av de andra Abrahamitiska religionerna. Hur ser Rastafari på:

 • Gud
 • Frälsaren
 • Tillåten/icke tillåten mat och dryck
 • Helig skrift
 • Var och när religionen grundades
 • Vem som grundade religionen
 • Livet efter döden

Alla i basgruppen antecknar! 

I denna uppgift får ni möjlighet att öva på analysförmågan (se likheter och skillnader, jämföra m andra religioner) kommunikativa förmågan (resonera, diskutera, föra basgruppens arbete framåt genom samtal/samarbete) samt informationshanteringsförmågan (vilka olika källor är användbara och passar ert syfte)

rastafari

New Age


Hemma

 • Se flippen
 • Sammanfatta flippen med egna ord (skriv ner din sammanfattning och ta med till skolan) Använd begreppen nedan i din sammanfattning. 
 • Skriv ner en fråga utifrån flippen och ta med tillbaka till skolan (en fråga du vill ha svar på, eller en fråga som du vill ”kolla” om dina kamrater kan svaret på)

Begrepp från filmen:

 • New age
 • Astrologiska cykler
 • Vattumannens cykel
 • global förändring
 • andlig vinning
 • meditation
 • ockultism
 • telepati
 • reinkarnation
 • holistisk världsbild
 • Aura

Skolan

Vi går gemensamt igenom begreppen och ni får möjlighet att dela med er av era sammanfattningar i helklass. Vi lyfter frågor och tankar som ni har fått efter att ha sett flippen!

Basgrupp: 

Titta på de två filmerna nedan tillsammans i basgruppen. Under tiden ni tittar, pausa och anteckna det som ni i gruppen anser vara det viktigaste att ta med sig från filmerna utifrån följande frågeställningar:

 • Vilka två olika perspektiv visar de olika filmerna?
 • Vad har de båda personerna, Albany Rose och Gabriel Morris för relation till New Age? Vad är deras erfarenhet av New Age?
 • Vilka olika argument lägger de olika personerna fram för att stärka sin åsikt? Beskriv deras argument så utförligt som möjligt.

Här får ni möjlighet att öva på er analysförmåga, kommunikativa förmåga men framförallt på er informationshanteringsförmåga, med fokus på källkritik och användning av källkritiska begrepp

Efter att ni tittat på filmen diskutera följande frågeställningar:

 • Hur kommer det sig, tror ni, att två människor kan tala om samma sak men med två helt olika uppfattningar?
 • Använd de källkritiska begreppen trovärdig, vinklad, objektiv, perspektiv och skriv en gemensam text där ni analyserar båda filmerna utifrån ett källkritiskt perspektiv.
 • Hur har personernas livsåskådning påverkat deras liv och identitet?
 • Er gemensamma text redovisas muntligt i helklass!

Ni kommer få möjlighet att visa, och jag kommer bedöma, er analysförmåga och er informationshanteringsförmåga

 


Nya religiösa rörelser

Hemma:

 • Se flippen
 • Sammanfatta flippen med egna ord (skriv ner din sammanfattning och ta med till skolan) Använd begreppen nedan i din sammanfattning
 • Skriv ner en fråga utifrån flippen och ta med tillbaka till skolan (en fråga du vill ha svar på, eller en fråga som du vill ”kolla” om dina kamrater kan svaret på)

Begrepp från filmen:

 • Världsbejakande rörelser
 • Världsavvisande rörelser
 • Världsanpassade grupper
 • sekulariserad
 • nyreligiositet
 • spirituellt

I skolan

Vi går gemensamt igenom begreppen och ni får möjlighet att dela med er av era sammanfattningar i helklass. Vi lyfter frågor och tankar som ni har fått efter att ha sett flippen!

 EPA 

Enskilt – Varför, tror du, att människor söker sig till nyreligiösa rörelser i större utsträckning idag än förr?

Här får du chansen att fundera kring varför så många nya religiösa rörelser bildats de senaste 50 åren och vad du tror påverkar en människa att gå med i en av dessa rörelser.  Du skriver ner dina tankar och åsikter. Här övar du din kommunikativa förmåga

Par/Basrupp – Läs upp din text för dina kamrater. Jämför likheter och skillnader i era texter. Tänker ni likadant eller skiljer sig era tankar åt? Gör en lista/tankekarta över allas tankar i gruppen. Utifrån denna tankekarta/lista skriver ni en gemensam text i basgruppen där ni får med allas tankar och åsikter. Här övar ni den kommunikativa förmågan och analysförmågan

Alla – Varje grupp redovisar sin gemensamma text i helklass. Vi jämför basgruppernas texter och får en översikt över hela klassens åsikter och tankar! Här övar ni den kommunikativa förmågan och analysförmågan

hämta

 

 

Sekter och livsåskådningar

Efter er fantastiska inledning av terminen, då vi la planeringen till viss del åt sidan och skapade vår film #WeAreTheFuture så kommer vi nu rulla på terminen enligt planering (tills fröken får nästa utflippade idé dvs 😉 )

Vi kommer läsa religion och arbetsområdet handlar om sekter och livsåskådningar. Det finns många olika sekter och nyreligiösa grupper runt om i världen och vi kommer rikta in oss på några av dessa. Framförallt kommer vi rikta in oss på sekter som kan påverka sina medlemmar på ett negativt och skadligt sätt.

Som alltid, det är inte mitt jobb att berätta för er vad ni ska tro och tänka. Men det är mitt jobb att få er att tänka! Jag vill inte att du går ut i världen och söker ett svar – jag vill att du går ut i världen, ställer frågor och kritiskt värderar alla de svar du kommer få på din resa genom livet.

 Planering till arbetsområdet hittar ni här!

Re_Om_sekter_2_cc

Etik – Crash Course om rätt och fel…

När ni gick i åk 6 läste ni etik och moral. Jag är säker på att ni minns allting ni lärde er, men eftersom jag själv känner att en liten repetition vore på sin plats tänkte jag att vi startar upp vårterminen med en Crash Course – i etik och etiska modeller 🙂 I vårt första arbetsområde under vårterminen kommer vi läsa religion, om sekter och olika livsåskådningar. Oavsett vilken religion vi tillhör så försöker religioner alltid lära oss om rätt och fel. Om hur vi ska vara och bete oss i olika situationer, och som ni vet så är den gyllene regeln i stort sett identisk oavsett vilken religion vi tillhör – Så som du vill att andra ska vara mot dig, ska du också vara mot dem…

Men är det så lätt att alltid göra ”rätt” val i livet? Att alltid agera rätt i varje situation? Är det inte mänskligt att faktiskt då och då göra ”fel”? Misstag gör vi ju alla. Eller? Självklart kan ingen människa gå igenom livet och aldrig begå ett misstag, men det är viktigt att man reflekterar över sina val i livet, att man funderar kring hur man själv skulle agerat i olika situationer, vad man själv anser vara ”rätt” och ”fel”…

Vad är ”rätt” och vad är ”fel” för dig?

Hemma 

S – Se flippen

S – Sammanfatta flippen med egna ord

S – Ställ en fråga utifrån flippen och ta med tillbaka till din basgrupp (En fråga du vill veta svaret på, eller en ”kontrollfråga” till dina kamrater 🙂 )

Skolan

Alla:

 • Vi går igenom viktiga begrepp (Här övar vi begreppsförmågan):

– Etik

– Moral

– Värdestege

Basgrupp:

 • Läs upp era sammanfattningar för varandra i basgruppen
 • Skriv ner allas frågor och besvara frågorna skriftligt

Här övar ni informationshanteringsförmågan, kommunikativa förmågan och begreppsförmågan

Enskild uppgift:

 • Skriv en text med rubriken ”Vad formar mina tankar och åsikter?” Fundera kring vad som påverkar dig, vänner, familj, religion, skola, TV, Facebook? Vad påverkar dig mest? Vad är det som gör dig till just den du är? Är du den personen som du allra helst vill vara…? Här övar du den kommunikativa förmågan
 • Utifrån din text – rita din egna värdestege! Använd ett stort vitt papper och rita en stege i mitten. I stegen placerar du det som betyder allra mest  i ditt liv, just nu. Utifrån denna stege drar du streck (som en mindmap) och fyller på med alla de andra saker som du har skrivit ner och som formar vem du är som person.

hämta

TT – Extra sändning! Kriget är här!


Hemma:

 • Titta på den korta filmen (1:40) som visar hur nyheten om krigsutbrottet togs emot av svenskarna
 • Lyssna på TT:s radiosändning (5:13) som sändes 1:e september 1939.

Skolan:

1:e september, 1939. Du sitter hemma framför radion och tar del av nyheten att ett nytt krig har brutit ut i Europa. Du hämtar din dagbok och bestämmer dig för att skriva ner på papper alla de tankar som far runt i ditt huvud. I din dagbok försöker du få ordning på alla de tankar, oro och funderingar som denna nyhet för med sig.

Tips på saker du kan fundera kring i ditt dagboksinlägg:

 • Kommer mitt liv fortsätta som vanligt (skola, kamrater mm)?
 • Kan jag vara trygg i Sverige/Halmstad?
 • Kommer kriget komma till Sverige nu?
 • Kommer pappa att bli inkallad till armén?
 • Vilka länder är det som har förklarat krig – och mot vilka?
 • Hur stort tror jag att kriget kommer bli? Hur länge kommer det pågå?
 • Vem tror jag kommer vara segraren i detta krig?

Arbetsgång:

 1. Skriv ner en dagbokssida med dina tankar och reflektioner
 2. Läs upp din dagbokssida för dina kamrater i basgruppen. Lyssna när de andra läser sina.
 3. Jämför era tankar och funderingar. Svara på följande frågor och presentera i helklass:
 • Hur tror ni att svenska folket reagerade på krigsutbrottet?
 • Vad tror ni var svenska folkets största rädslor?
 • Sverige var neutralt under andra världskriget – vad innebär det att vara neutral?
 • Anser ni att Sverige var neutrala under andra världskriget? Ta fram argument i era texthäften som belyser båda perspektiv!

Här får du möjlighet att framförallt öva på den kommunikativa förmågan samt informationshanteringsförmågan 🙂

Lycka till!

tigerhistorik_clip_image004