Ideologier – likheter och skillnader

Nu är det dags att ge sig på de stora ideologierna. Under flera hundra år hade kungar och adelsmän styrt över Europa. Under revolutionernas tid börjar nya samhällsklasser växa fram och nya åsikter bland befolkningen sprids. Dessa nya tankar och idéer kan sammanfattas med ordet ideologier.

Er uppgift under veckan kommer vara att , i era basgrupper, arbeta med varsin ideologi (ni kommer få denna av mig under nästa lektion). Ni kommer i basgruppen att utgå från ett begrepp ( socialism, konservatism, liberalism, nationalism) och utifrån detta begrepp kommer ni att få måla upp ert eget begreppsträd med de begrepp som ni tycker är relevanta (viktiga) att ha med.

Till er hjälp har ni stödmallen på sid. 15 i er LPP, här har ni exempel på viktiga saker att reflektera kring runt ”er” ideologi.  Ni kan använda er av textboken sid. 37-40, men även andra källor som ni anser vara lämpliga för denna uppgift.

Ni kommer att få arbeta med detta under två lektioner, sen kommer ni att få redovisa denna uppgift muntligt för resten av klassen. Utgå från ert begreppsträd under redovisningen och använd dessa begrepp som stödord.

Jag kommer inte att bedöma er presentation inför klassen, utan detta är ett tillfälle då vi övar på att förbättra våra förmågor! 

I denna uppgift får ni möjlighet att öva på:

Begreppsförmågan:

* Förstå vad begrepp och ord betyder.

* Förstå hur begrepp och ord hör ihop.

Procedur/informationshanterings förmågan:

* Kunna söka efter och samla ihop information du vill ha

* Kunna sortera information du hittar

* Fundera över om informationen du hittat är rätt och riktig för att veta om du kan använda den

En filosof vid namn Lucius Annaeus Seneca som levde för 2000 år sedan sa något klokt. Han sa Homines dum docent discunt. Detta betyder Man lär sig själv då man lär andra. Och det är precis det som är syftet med denna övning – vi lär oss själva, medan vi samtidigt lär (av) varandra!  / Lycka till ❤

 

Annonser