Vem ska jag tro på?

I detta arbetsområde har du fått ta del av flera olika sekter och livsåskådningar, deras syn på Gud, meningen med livet och hur vi ska leva för att följa det budskap som sekten/gruppen predikar.

Alla människor som väljer att leva utifrån sin tro, sin övertygelse, påverkas i sitt liv på ett eller annat sätt av sin tro. Det gäller oavsett om du tillhör någon av de fem stora världsreligionerna, eller någon av alla de andra olika sekter, samfund och grupper som finns runt om i världen (varav några vi har lärt oss mer om i detta arbetsområde)

Bedömningsuppgift

Vem ska jag tro på? 

I denna riktade skrivning kommer du få resonera kring hur religioner och olika livsåskådningar kan påverka och forma en människas liv och identitet, både positivt och negativt.

Följande punkter kan vara till hjälp:

 • Världsavvisande eller världsanpassad livsåskådning, har det någon betydelse för medlemmarna?
 • Ge exempel på positiva aspekter som personer som tillhör en sekt/livsåskådning lyfter fram
 • Vilka negativa aspekter av olika sekter/livsåskådningar vill du lyfta fram?
 • Om man vill få reda på objektiv information om en sekt/livsåskådning, var och hur ska man söka information?

Några hjälpmeningar för att komma igång:

 • En likhet mellan en livsåskådning och någon av världsreligionerna är…
 • En skillnad mellan en livsåskådning och någon av världsreligionerna är…
 • En världsavvisande sekt innebär att….detta påverkar anhängarna….därför att…
 • En världsanpassad sekt innebär att….detta påverkar anhängarna…därför att…
 • En människa som tillhör en sekt/livsåskådning kan påverkas…… detta får konsekvenserna att….vilket leder till…..
 • För att hitta tillförlitliga källor måste jag….detta gör jag genom att…..

Tänk på att:

 • Du kan använda konkreta exempel från de sekter/livsåskådningar vi läst
 • Du kan jämföra med världsreligionerna och hur de kan påverka människor
 • Använda källkritiska begrepp

Du kommer att få två lektionstillfällen på dig att arbeta med texten. Vid första lektionstillfället kommer du få börja skriva (30 min) och därefter ge och få kamratrespons. Denna kamratrespons kan du sedan använda dig av vid nästa lektionstillfälle för att ytterligare utveckla din text och dina tankar.

Texten ska visa att du kan:

– Jämföra någon/några livsåskådningar med någon/några av världsreligionerna, se likheter och skillnader  (analysförmågan) 

– Beskriva hur människors identiteter påverkas och formas av livsåskådningar (analysförmågan)

– Underbygga ditt resonemang genom att använda fakta, och utveckla dina tankar genom egna reflektioner och kunskaper (kommunikativa förmågan)

– Resonera kring information och källors trovärdighet och relevans (informationshanteringsförmåga) 

re_om_sekter_2_cc

Annonser

Hare Krishna och Moon-rörelsen

Hemma

 • Se flippen
 • Sammanfatta flippen med egna ord (skriv ner din sammanfattning och ta med till skolan) Använd begreppen nedan i din sammanfattning. 
 • Skriv ner en fråga utifrån flippen och ta med tillbaka till skolan (en fråga du vill ha svar på, eller en fråga som du vill ”kolla” om dina kamrater kan svaret på)

Begrepp från filmen:

 • kollektiv
 • karma
 • reinkarnation
 • Vedaböcker
 • guru
 • mantra
 • Sun-yung Moon
 • massbröllop

Basgrupp: 

Här får ni ett antal uppgifter som ni tillsammans i basgruppen ska arbeta med. Alla i basgruppen antecknar!

1. I flippen talas om begrepp som ni kanske har hört tidigare då vi läst om Hinduism. Läs om vad karma, reinkarnation och Vedaböckerna betyder för en Hare Krishna anhängare genom att läsa på deras hemsida Krishna.se. Länk till information hittar ni här. Sammanfatta med egna ord! Här övar ni på er begreppsförmåga samt er informationshanteringsförmåga

2. Titta på de båda flipparna tillsammans i basgruppen. Flipparna visar två olika bröllop, ett Hare-Krishna och ett Moon-bröllop. Efter att ha sett de båda flipparna, diskutera utifrån nedanstående punkter och skriv ner er reflektion! Denna redovisas sedan muntligt i helklass

 • Hur är brudparen klädda?
 • Hur skiljer sig platserna åt? Utsmyckning, blommor, gäster osv
 • Hur går själva ceremonin till? Jämför de båda flipparna och beskriv hur bröllopen går till
 • Synen på ”kärlek” och äktenskap är olika inom olika kulturer, traditioner och sekter. I vissa kulturer och traditioner så väljer familjen ut vem man ska gifta sig med (arrangerat äktenskap). Vilken av flipparna tror ni har arrangerade äktenskap? En? Eller båda? Motivera ert svar!
 • Vilka fördelar och nackdelar kan ni se med ett arrangerat äktenskap?

Här övar ni er kommunikativa förmåga, analysförmåga samt er informationshanteringsförmåga

Mormonkyrkan

Hemma

 • Se flippen
 • Sammanfatta flippen med egna ord (skriv ner din sammanfattning och ta med till skolan) Använd begreppen nedan i din sammanfattning. 
 • Skriv ner en fråga utifrån flippen och ta med tillbaka till skolan (en fråga du vill ha svar på, eller en fråga som du vill ”kolla” om dina kamrater kan svaret på)

Begrepp från filmen:

 • Joseph Smith
 • Mormons bok
 • Salt Lake City
 • missionär
 • månggifte

Skolan

Vi går gemensamt igenom begreppen och ni får möjlighet att dela med er av era sammanfattningar i helklass. Vi lyfter frågor och tankar som ni har fått efter att ha sett flippen!

Basgrupp:

Ni ska använda er av Mormonernas material och med hjälp av sidan ”Vanliga frågor”, på mormonernas hemsida www.mormon.org , kommer ni att få veta mer om hur mormonerna ser på viktiga delar i deras tro. Klicka på länken till ”vanliga frågor” för att få texten på svenska. Vill ni även läsa den engelska versionen klicka in på länken till mormon.org. (FAQ) Er uppgift är att:

1. Ta reda på hur Mormonerna tänker om följande delar av deras tro (genom att använda er av frågorna och läsa mormonernas svar på dessa frågor) Alla i basgruppen antecknar!

 • Bibeln
 • Döden
 • Meningen med livet
 • Profeter
 • Heliga platser (tempel)

2. Förutom dessa fem punkter får varje basgrupp välja ut två egna punkter som ni vill ta med i presentationen i helklass.

3. Utifrån den kunskap ni skaffat er om Mormonernas tro, ska ni, med hjälp av den kunskap ni redan har om någon/några av de stora världsreligionerna (kristendom, judendom, islam, hinduism, buddism)  göra jämförelser mellan mormonernas tro och världsreligionerna. Ni kan välja att jämföra med en religion, eller med flera religioner, det väljer ni tillsammans i gruppen. Jämförelserna ska innehålla följande punkter:

 • Likheter mellan mormonernas tro och någon/några av världsreligionerna
 • Skillnader mellan mormonernas tro och någon/några av världsreligionerna
 • Vilken anser ni vara den viktigaste likheten och vilken anser ni vara den viktigaste skillnaden mellan mormonerna och någon/några av världsreligionerna?

Varje basgrupp presenterar uppgifterna muntligt i helklass! Här övar vi på informationshanteringsförmågan, analysförmågan samt den kommunikativa förmågan

Salt_Lake_Temple,_Utah_-_Sept_2004-2

Rastafari

Hemma:

 • Lyssna på låten (även om du inte förstår alla ord, lyssna på uttal och se hur mycket du förstår av, eller kan gissa dig till, helheten av texten)
 • Läs igenom texten, ni hittar texten här: Rastafari anthem
 • Skriv ner de ord du inte förstår.
 • Efter att du läst texten, lyssna på låten igen. Fundera kring låtens innehåll – vad vill den säga? Skriv ner dina tankar och ta med till skolan!

Skolan:

Vi går gemensamt igenom texten och går igenom betydelsen av de ord i texten som har varit svåra att förstå. Vi diskuterar era tankar kring låtens innehåll.

Basgrupp:

I texten nämns både personer och platser som ni kanske känner igen sedan tidigare.Ta reda på vilken betydelse följande personer/platser har inom Rastafarin:

 • Selassie
 • Jerusalem
 • Zion
 • Babylon

Rastafari är, precis som judendom, kristendom och islam, en Abrahamitisk religion och har många likheter med framförallt kristendomen. Men givetvis finns det även skillnader. Er uppgift i basgruppen är att, utifrån nedanstående punkter, plocka fram likheter och/eller skillnader med någon/några av de andra Abrahamitiska religionerna. Hur ser Rastafari på:

 • Gud
 • Frälsaren
 • Tillåten/icke tillåten mat och dryck
 • Helig skrift
 • Var och när religionen grundades
 • Vem som grundade religionen
 • Livet efter döden

Alla i basgruppen antecknar! 

I denna uppgift får ni möjlighet att öva på analysförmågan (se likheter och skillnader, jämföra m andra religioner) kommunikativa förmågan (resonera, diskutera, föra basgruppens arbete framåt genom samtal/samarbete) samt informationshanteringsförmågan (vilka olika källor är användbara och passar ert syfte)

rastafari

New Age


Hemma

 • Se flippen
 • Sammanfatta flippen med egna ord (skriv ner din sammanfattning och ta med till skolan) Använd begreppen nedan i din sammanfattning. 
 • Skriv ner en fråga utifrån flippen och ta med tillbaka till skolan (en fråga du vill ha svar på, eller en fråga som du vill ”kolla” om dina kamrater kan svaret på)

Begrepp från filmen:

 • New age
 • Astrologiska cykler
 • Vattumannens cykel
 • global förändring
 • andlig vinning
 • meditation
 • ockultism
 • telepati
 • reinkarnation
 • holistisk världsbild
 • Aura

Skolan

Vi går gemensamt igenom begreppen och ni får möjlighet att dela med er av era sammanfattningar i helklass. Vi lyfter frågor och tankar som ni har fått efter att ha sett flippen!

Basgrupp: 

Titta på de två filmerna nedan tillsammans i basgruppen. Under tiden ni tittar, pausa och anteckna det som ni i gruppen anser vara det viktigaste att ta med sig från filmerna utifrån följande frågeställningar:

 • Vilka två olika perspektiv visar de olika filmerna?
 • Vad har de båda personerna, Albany Rose och Gabriel Morris för relation till New Age? Vad är deras erfarenhet av New Age?
 • Vilka olika argument lägger de olika personerna fram för att stärka sin åsikt? Beskriv deras argument så utförligt som möjligt.

Här får ni möjlighet att öva på er analysförmåga, kommunikativa förmåga men framförallt på er informationshanteringsförmåga, med fokus på källkritik och användning av källkritiska begrepp

Efter att ni tittat på filmen diskutera följande frågeställningar:

 • Hur kommer det sig, tror ni, att två människor kan tala om samma sak men med två helt olika uppfattningar?
 • Använd de källkritiska begreppen trovärdig, vinklad, objektiv, perspektiv och skriv en gemensam text där ni analyserar båda filmerna utifrån ett källkritiskt perspektiv.
 • Hur har personernas livsåskådning påverkat deras liv och identitet?
 • Er gemensamma text redovisas muntligt i helklass!

Ni kommer få möjlighet att visa, och jag kommer bedöma, er analysförmåga och er informationshanteringsförmåga

 


Nya religiösa rörelser

Hemma:

 • Se flippen
 • Sammanfatta flippen med egna ord (skriv ner din sammanfattning och ta med till skolan) Använd begreppen nedan i din sammanfattning
 • Skriv ner en fråga utifrån flippen och ta med tillbaka till skolan (en fråga du vill ha svar på, eller en fråga som du vill ”kolla” om dina kamrater kan svaret på)

Begrepp från filmen:

 • Världsbejakande rörelser
 • Världsavvisande rörelser
 • Världsanpassade grupper
 • sekulariserad
 • nyreligiositet
 • spirituellt

I skolan

Vi går gemensamt igenom begreppen och ni får möjlighet att dela med er av era sammanfattningar i helklass. Vi lyfter frågor och tankar som ni har fått efter att ha sett flippen!

 EPA 

Enskilt – Varför, tror du, att människor söker sig till nyreligiösa rörelser i större utsträckning idag än förr?

Här får du chansen att fundera kring varför så många nya religiösa rörelser bildats de senaste 50 åren och vad du tror påverkar en människa att gå med i en av dessa rörelser.  Du skriver ner dina tankar och åsikter. Här övar du din kommunikativa förmåga

Par/Basrupp – Läs upp din text för dina kamrater. Jämför likheter och skillnader i era texter. Tänker ni likadant eller skiljer sig era tankar åt? Gör en lista/tankekarta över allas tankar i gruppen. Utifrån denna tankekarta/lista skriver ni en gemensam text i basgruppen där ni får med allas tankar och åsikter. Här övar ni den kommunikativa förmågan och analysförmågan

Alla – Varje grupp redovisar sin gemensamma text i helklass. Vi jämför basgruppernas texter och får en översikt över hela klassens åsikter och tankar! Här övar ni den kommunikativa förmågan och analysförmågan

hämta

 

 

Sekter och livsåskådningar

Efter er fantastiska inledning av terminen, då vi la planeringen till viss del åt sidan och skapade vår film #WeAreTheFuture så kommer vi nu rulla på terminen enligt planering (tills fröken får nästa utflippade idé dvs 😉 )

Vi kommer läsa religion och arbetsområdet handlar om sekter och livsåskådningar. Det finns många olika sekter och nyreligiösa grupper runt om i världen och vi kommer rikta in oss på några av dessa. Framförallt kommer vi rikta in oss på sekter som kan påverka sina medlemmar på ett negativt och skadligt sätt.

Som alltid, det är inte mitt jobb att berätta för er vad ni ska tro och tänka. Men det är mitt jobb att få er att tänka! Jag vill inte att du går ut i världen och söker ett svar – jag vill att du går ut i världen, ställer frågor och kritiskt värderar alla de svar du kommer få på din resa genom livet.

 Planering till arbetsområdet hittar ni här!

Re_Om_sekter_2_cc