Olika partier – varför då?

I Sverige finns det åtta partier som är representerade i riksdagen. Det finns även partier som har många anhängare men som inte sitter i riksdagen, FI är ju ett exempel, Piratpartiet ett annat. Det som är gemensamt för alla partier i riksdagen är att de vill att det ska bli bättre i Sverige, men på lite olika sätt.

Din uppgift blir nu att resonera kring syftet, varför, vi har olika partier i riksdagen? Om de nu vill ungefär samma sak, det bästa för Sverige, varför räcker det då inte med ett parti? Vilka anledningar kan du komma på till varför vi har flera partier i Sveriges riksdag?

Rubriken på din bedömningsuppgift är:

Olika partier – varför då?

Till din hjälp har du följande frågeställningar (du behöver inte använda dig av dessa, men kan vara bra som stöd):

 • Vad är positivt med att ha flera olika partier i riksdagen?
 • Kan det finnas något negativt?
 • Om alla vill samma sak, vad skiljer partierna åt egentligen?
 • Om ett parti är vågmästare – är det positivt eller negativt? Eller både och?
 • Hur hade riksdagen kunnat se ut om vi enbart haft ett parti representerat?
 • Anser du att 8 partier är ”lagom”? Finns det fler partier och åsikter som borde sitta i riksdagen? Finns det åsikter som inte kommer fram bland de partier som sitter i riksdagen idag?

Till din hjälp kommer du få en stödmatris samt kamratrespons i form av Two stars and a wish.

Du kommer få visa och jag kommer bedöma din:

Analysförmåga: Du visar att du förstår sambandet mellan orsaker varför vi har olika partier i Sverige och vilka konsekvenserna blir.

Kommunikativa förmåga: Du visar att du kan utveckla ditt resonemang (i ett eller flera tankeled).

Begreppsförmåga: Du visar att du kan använda begrepp i ett sammanhang och på rätt sätt.

partier1

 
Annonser

Efter valet

Nu har ni arbetat med det svenska valet och gjort kortare analyser av valresultatet. Ni har även tittat på flippen som jag la ut i måndags. Kommande vecka ska ni tillsammans i basgruppen förbereda en muntlig presentation. Detta arbete kommer även ligga till grund för en bedömningsuppgift som ni kommer avsluta kursen med.

Skolan:

1. Helklass – Vi kommer tillsammans att läsa artikeln ”Svår höst väntar för den nya regeringen” från Aftonbladet. I helklass lyfta upp svåra ord och begrepp.

2. Basgrupp –  Skriv tillsammans i basgruppen upp en ”steg-för-steg” sammanfattning hur det svenska valet går till. Alla skriver i sina skrivböcker! Se till att ni får med följande begrepp:

allmän rösträtt

kommun, landsting, riksdag

röstkort

vallokal

valsedel

förtidsrösta

personrösta

hemliga val

3. Basgrupp – Använd statistiken över riksdagsvalet och valet på Östergårdsskolan. Givetvis får ni även leta fakta ur andra källor. Följande punkter vill jag att ni tillsammans diskuterar i basgruppen och sammanfattar era tankar kring. Dessa tankar ska ni presentera muntligt i helklass! Ps. Som vanligt är det inte säkert att det finns ett rätt eller fel svar….det är ert resonemang, hur ni kom fram till svaret, som är det intressanta! Motivera och förklara hur ni tänkt!

 • Vilket parti är valets vinnare? Motivera hur ni tänker!
 • Vilket parti är valets förlorare? Motivera hur ni tänker!
 • Sverigedemokraterna kan få en viktig roll i riksdagen – på vilket sätt då?
 • Vilka skillnader ser ni mellan riksdagsvalet och valet på Östergårdsskolan?  Jämför de olika partiernas valresultat och diskutera orsaker till skillnaderna ni ser.
 • Vilka likheter ser ni mellan riksdagsvalet och valet på Östergårdsskolan?  Jämför de olika partiernas valresultat och diskutera orsaker till likheterna ni ser.
 • Vad tror ni i basgruppen spelar roll när man bestämmer sig för vilket parti man ska rösta på? Ekonomi? Utbildning? Vad man arbetar med? Var man bor (söder/norr, småstad/storstad) Var någonstans och av vilka tror ni de olika parterna har störst stöd? Motivera era svar!

Era svar redovisas i helklass. Här får ni möjlighet att öva på analysförmågan, begreppsförmågan, kommunikativa förmågan och informationshanteringsförmågan.

Lycka till 🙂

images

Vad händer nu då?


Hemma:

* Titta på flippen

* Skriv ner dina förklaringar till begreppen:

– Proportionella val

– Vågmästarroll

– Majoritetsregering

– Koalitionsregering

– Minoritetsregering

– Samlingsregering

– Proposition

Skolan:

Arbeta tillsammans i basgruppen med följande frågor:

1. Vilka orsaker tror ni ligger bakom Sverigedemokraternas framgångar i det svenska valet? Vilka kan konsekvenserna bli? Hur kan övriga politiker agera för att konsekvenserna av Sverigedemokraternas inflytande ska bli så lite som möjligt? Använd analysmodellen! Rita upp på ett A3 papper. 

2. Under andra världskriget bildades en samlingsregering. Varför då tror ni? Vilka orsaker kan ni komma på till varför Sveriges olika partier gick samman? Varför tror ni att kommunisterna inte fick vara med i denna regering?

3. Analysera valresultatet på Östergårdsskolan. Varför tror ni att Socialdemokraterna var så starka att de fick egen majoritet? Vilka frågor tror ni att många elever på Östergårdsskolan tycker samma som socialdemokraterna i? Vad är socialdemokraternas stora frågor, vad vill partiet?

Sverigedemokraterna fick 15% av rösterna, på en skola där en klar majoritet av eleverna har utländskt påbrå (antingen är födda i ett annat land, eller födda i Sverige fast med föräldrar som kommer från ett annat land). Hur kommer det sig att så många röstar på ett främlingsfientligt parti? Jag vet att ett ”enkelt” svar är att elever ”skojröstade”, men det svaret godtar jag inte. Ett val är ett val. Det val man gjort är det man står för. Så jag vill att ni funderar på varför, orsaker, till att Sverigedemokraterna är så starka på skolan.

4. Vad händer nu? Följ med i nyhetsrapporteringen, läs i tidningar och försök att beskriv hur arbetet med att bilda en ny regering går. Vem blir statsminister? Vilka svårigheter kan den nya regeringen stöta på? Hur kan man lösa dessa hinder? Vilka partier kommer samarbeta? Blir det en minoritetsregering eller en koalitionsregering? Hur kan Sverigedemokraterna använda sin vågmästarroll? Använd så många av begreppen som möjligt som ni hörde i flippen! Visa att ni förstår vad de betyder och att ni kan använda dessa i ett sammanhang.

Som vanligt vill jag att alla samtliga i gruppen skriver i sina skrivböcker

När ni arbetar med dessa uppgifter så kommer ni få öva analysförmågan, kommunikativa förmågan, begreppsförmågan och informationshanteringsförmågan. 

Redovisar uppgifterna gör vi i helklass – vi delar med oss av kunskapen vi har! 

 

 

Du och Demokrati!

Nu är det dags för skolval och Du får möjligheten att vara med och göra din röst hörd. I en demokrati så är rösträtten hemlig, dvs du behöver aldrig svara på vilket parti du har röstat på. Det är upp till dig om du vill att andra ska få reda på vad du röstade på. Du har alltid valet att säga nej om någon undrar om du vill säga vad du röstade på!

Nästa vecka fortsätter vi arbeta med Tema Val, men kommer gå in mer på hur Sveriges politiska system är uppbyggt och vad som händer efter valet. T.ex. hur bildas en regering?

Måndagen den 15:e september (9 B) och tisdagen den 16:e september (9 A) kommer ni ha en bedömningsgrundande uppgift. Här kan ni läsa om hur den kommer gå till.

Bedömningsuppgift:

Demokrati eller diktatur – hur påverkar det mig? 

I denna bedömningsuppgift vill jag att du använder de kunskaper som du har fått om demokrati och diktatur. Till din hjälp har du följande begrepp:

* Demokrati

* Diktatur

* Representativ demokrati

* Grundlagar

* Rättighet

* Rösträtt

Du ska alltså inte skriva upp förklaringar vad dessa ord betyder, jag vill att du använder dessa ord i ett sammanhang där du visar att du förstått vad orden betyder genom att använda dem. Du ska skriva en text där du resonerar och argumenterar kring fördelar och nackdelar med dessa två styrelseskick och hur detta påverkar dig.

Meningar som kan vara till hjälp:

* Demokrati innebär att jag……

* Hade Sverige varit en diktatur skulle det påverka mig genom att….

* I en demokrati har jag som medborgare vissa rättigheter t.ex….

* Rösträtt innebär att jag….. Det är viktigt därför att….

Här kommer du få visa och jag kommer bedöma:

Analysförmågan 

– Du ska kunna beskriva likheter och skillnader mellan demokrati och diktatur

Kommunikativa förmågan

– Du ska kunna föra resonemang som är underbyggda med fakta

– Du ska kunna utveckla dina resonemang i ett eller flera tankeled (t.ex. Om Sverige skulle införa diktatur skulle följande kunna hända……Detta skulle leda till att ……. Därför att…..

Begreppsförmågan

– Du visar att du förstår och kan använda begreppen som vi arbetat med

images

Lycka till 🙂

Reklam och politik – att vinna röster!

Hemma:

Titta på de tre olika valfilmerna.

* Vilka tre partier/ungdomsförbund är de olika filmerna från?

* Skriv ner en tanke kring varje film (något som du håller med om/inte håller med om, vill fråga, undrar)


Skolan:

Helklass – lyfta tankar och frågor ni har efter att ha sett filmerna (glöm inte ta med anteckningarna!)

Basgrupp – diskutera följande frågor och skriv ner era svar (alla antecknar)

1. Är det viktigt att ha en bra reklamfilm för att få fram partiets budskap? Varför?

2. Vad tycker ni om de tre filmer ni har sett? Vilken anser ni vara den ”bästa” utifrån reklamsyfte? Här gäller det alltså att bortse från sina egna åsikter och se det ur ett annat perspektiv – vilken film gör bäst reklam för sitt parti? Varför? Glöm inte att motivera! 

3. Vilka frågor hade ni velat göra reklam för om ni hade varit ett parti som kandiderade till riksdagen? Hur hade ni byggt upp er reklamfilm? Här kan ni välja, antingen skriver ni ner era tankar eller plockar ni fram mobilen och filmar er egen reklamfilm 🙂

 

Partipolitik i Sverige – vad skiljer partierna åt?

Hemma:

* Titta på följande länk: Dröm om demokrati: Partipolitik

* Du ska se 6:42 av flippen, vill du se hela får du givetvis det!

* Skriv ner dina egna förklaringar till följande begrepp:

– parti

– blockpolitik

– Alliansen

– Höger/vänster

Skolan:

Enskilt – skriv ner vilka partier du känner till i Sveriges riskdag och placera in partierna på en skala vänster – höger (rita gärna)

* Basgrupp – Jämför varandras skalor och se om ni satt in partierna på samma ställen.

* Skapa tillsammans en stödstruktur utifrån Sveriges riksdagspartier (obs – ta enbart med de partier som sitter i riksdagen till att börja med!)

* Använd gärna olika källor – glöm inte att skriva ner vilka källor ni använt bara! En källa att börja med som är kortfattad och enkel är politiskapartier.se  Därifrån kan ni jämföra med andra källor och utveckla era svar.

Helklass – Presentera er stödstruktur i helklass. Vi sammanställer era stödstrukturer till en gemensam!

hämta (5)

 

Riksdagen – så funkar det

Hemma:

* Klicka på följande länk: Dröm om demokrati  (8:00 min)

* Här hittar du en flipp på enklare svenska, bra för dig som är osäker på många ord eller inte läst om Sveriges politiska system tidigare: Vem bestämmer vad? (3:30)

* Skriv ner dina förklaringar till följande begrepp och ta med till skolan:

– diktatur

– demokrati

– representant

– valsedel

– riksdag

– budget

– representativ demokrati

 

Skolan: 

Basgrupp – diskutera och skriv ner era svar på följande frågor (till er hjälp har ni information på sidan www.riksdagen.se, under fliken ”Så funkar riksdagen”. Givetvis kan ni även söka information på andra ställen, glöm inte att ange källa bara!)

1.  Hur många platser finns det i riksdagen? Varför är det ojämnt antal platser? Diskutera!

2. Vilka är riksdagens tre viktigaste uppgifter?

3. Vem är talman och vad har talmannen för uppgift?

4. Varför säger man att året 1921 var året då riksdagen för första gången representerade hela befolkningen? Hur hade det sett ut tidigare? Underbygg ert svar med fakta och motivera!

Här övar ni på informationshanteringsförmåga, begreppsförmåga och kommunikativa förmågan! 

riksdag