Kolonialism och rasism under 1800-talet

Kolonialism och rasism, två begrepp som verkligen tillhör den mörka delen av Europas historia. Under 1800-talet pågick en ”kapplöpning” om vilket europeiskt land som kunde erövra störst del av Afrika. I denna uppgift kommer du att få titta närmare på, och lära dig mer, om det som kallas för kolonialism.

1. Titta på nedanstående ”flipp”. Du får givetvis titta hur många gånger du vill, pausa och spela tillbaka.

2. Under tiden du tittar på flippen vill jag att du funderar över vad följande begrepp betyder. Här får du möjlighet att öva din begreppsförmåga:

Kolonialism = 

Primitiv =

Rasism= 

Civiliserad = 

3. Efter att du tittat på flippen vill jag att du kortfattat skriver stödpunkter om vilka orsaker som låg bakom européernas kolonisation och vilka konsekvenser denna kolonisering hade, både för européerna och för de länder som blev koloniserade. Här får du möjlighet att öva din analysförmåga.

Ta med dig dina anteckningar tillbaka till skolan. Vi kommer att diskutera våra tankar, både i basgrupperna och i helklass.

Lycka till! / Fröken

Annonser