Elevexempel uppgift ”Är bibeln en trovärdig källa”

Under lektionen fick ni i uppgift att med hjälp av riktad skrivning resonera kring frågan ”Är bibeln en trovärdig källa”. Jag tycker det är jättespännande att läsa era tankar och se hur ni resonerar. Många av er har skrivit att Bibeln är skriven ur lärjungarnas perspektiv, men att eftersom de upplevde det själva måste det vara sant. Är det verkligen så enkelt? Kan de ha vinklat sina berättelser? Lagt till/dragit ifrån fakta? När skrev de ner Bibeln och hur långt ifrån själva händelserna var det? Kom de ihåg alla detaljer?

Jag har valt ett elevexempel och skrivit av här nedanför. Eleven har givetvis gett sitt godkännande till detta 🙂 Vad tycker DU om denna text? Kan eleven lägga till eller ändra något? Ge exempel på vad!

”…Jesus föddes år 0 och själva Bibeln skrevs ca 80 år e.kr. Så det jag tänker på är hur allt kan vara sant när Bibeln skrevs ner flera år efter händelsen = tidskriteriet. Kanske är det så att berättelsen har återberättats från lärjungarna, förstahandskällan till andra kristna människor, andrahandskällor. Jag tror att själva berättelsen har ändrats lite under händelsen och fram tills bibeln skrevs. För om man tänker efter så har alla berättat ur deras perspektiv och alla har tolkat det olika — Men man kan inte tro att lärjungarna och andra människor har kommit ihåg allting. Kanske har de tagit väck något viktigt eller lagt till något som har kunnat ändra hela historien. Vissa av berättelserna har blivit återberättade av så många människor så att de har ändrats så mycket så de inte är trovärdiga längre. Men eftersom Bibeln skrevs för så länge sedan vet inte vi som lever nu vilka delar av Bibeln som stämmer och vilka som inte stämmer. Vi vet inte heller om personens fakta är dens egna åsikt  eller om faktan är objektiv/neutral.

Jag tror att syftat med att folk skriver ned sina egna åsikter var för att få Jesus att verka bättre eller sämre. Vi som läser kan också tolka Bibeln på olika sätt beroende på om vi är kristna eller inte. Jag skulle inte säga att bibeln är vinklad utan det står lite om allt. Jag tror alltså att Bibeln är äkta och inte förfalskad men det finns nog mycket i Bibeln som inte är 100% sant. Syftat med bibeln är nog att få folk att få reda på hela berättelsen om Jesus och allt runtomkring honom men även för att hjälpa folk att tro.

Jag är kristen och jag tror att det mesta är sant eftersom vem som är troende skulle ljuga inför präster och andra mäktiga kristna människor. Men visst, många saker är som sagt nog ändrade…”

Tack elev X för att jag fick använda din text som exempel 🙂

Annonser

Era egna förklaringar till Källkritiska begrepp

Under dagens SO-lektion arbetade vi med att slå upp och förklara för varandra i basgrupperna vad de källkritiska begreppen betyder. Här är era egna förklaringar:

muntlig= Genom tal, någon som säger något (motsats är skriftlig)

Tryckt källa = t.ex en tidning

objektiv= Koppla bort egna känslor, inte stå på någon sida, vara neutral

syfte = Ett syfte är nyttan (vad någon har för nytta, användning av det) eller avsikten med det någon skrivit/säger/gör (varför har någon skrivit/sagt eller gjort något)

förstahandskälla = Första person/text som berättar något

andrahandskälla = Är en person/text som fått information av förstahandskällan

perspektiv= man ser saker på olika sätt, man ser en händelse från olika synvinklar (håll)

tidskriteriet= När informationen skrivs ner, är det långt efter händelsen är det mindre trovärdigt.

tendens= riktning, en källa lutar åt ett visst håll, den verkar inte vara neutral

äkta= Något som inte är förfalskat, något som är verkligt, sant. Något som är som det ser ut att vara

tolkning= En förklaring, en utläggning. Man kan t.ex tolka en text genom att ge sin förklaring vad texten betyder och innehåller, vad den vill berätta. Olika människor kan tolka, förklara en text på olika sätt.

trovärdig= En källa som verkar sann som man kan lita på

vinklad= En källa där det som står/ det någon säger är färgad av åsikter och därför inte är neutral.

Källkritiska begrepp

Vad betyder orden ”Källkritiska begrepp”? Jo, när man läser texter, hör på inspelat material eller ser filmer så måste man alltid fundera på om källan är trovärdig eller ej. Går det att lita på att det som källan berättar om är sant?  För att diskutera och samtala kring en källas trovärdighet behöver du känna till ett antal ord (begrepp) som handlar om källkritik.

tendens                                          vinklad

objektiv                                          äkta

förstahandskälla                              tolkning

andrahandskälla                              trovärdig

perspektiv                                       skriven

tidskriteriet                                     tryckt

syfte                                              muntlig

Dessa begrepp kommer vi att arbeta mycket med under SO-lektionerna. Målet är att dessa ord ska bli en naturlig del av vårt ”SO-språk”.

Uppgift 1: I din basgrupp ska ni tillsammans slå upp dessa begrepp och diskutera er fram till en förklaring av begreppen så att alla i gruppen förstår vad ordet betyder. Skriv ner era förklaringar så diskuterar vi i helklass och jämför era förklaringar av begreppen (här tränar du din begreppsförmåga).

Uppgift 2: (riktad skrivning, enskilt under lektionstid därefter diskussion i basgrupp/helklass) Under åk 7 läste vi om kristendomen. Utgå från de källkritiska begreppen (se ovan) och skriv ner vilka begrepp som passar in på Bibeln och vilka som inte passar in på Bibeln. Motivera dina val och resonera dig fram till svaren.

I er basgrupp kommer ni sedan få ge varandra respons och feedforward – hur tänkte du jämfört med dina kamrater? Vad kan ni lära er av varandras tankar? Vilka åsikter har ni om Bibeln som trovärdig källa? Kan en källa både ha delar som är trovärdiga och delar som är mindre trovärdiga? Behöver en källa vara trovärdig för att kunna användas i undervisningen? Vad kan vi lära oss och dra för slutsatser av källor som har lägre trovärdighet? Hur kan du använda en icke trovärdig källa i dina SO arbeten? Får man använda källor som inte anses trovärdiga? Diskutera i basgruppen och skriv ner era tankar. Era tankar redovisas i helklass (här tränar du både din begreppsförmåga och din kommunikativa förmåga)

”För att veta något säkert måste vi betvivla allt vi vet.” Descartes

Bild2